Vervoer in België

[No text in field]

Vervoerdiensten in België

Geniet van het meest verbonden vervoersnet in Europa:

Biedt u het Europese gasstroomkruispunt met 12 interconnectiepunten:

 • Verzending van Nederlandse en Noorse productielocaties naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Italië.
 • Tweerichtingsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa.
 • Het aanbieden van een breed scala aan arbitrage en handelsmogelijkheden op de ZTP-markt.
 • De flexibiliteit van het marktgebaseerde balanceringssysteem.

Profiteer van een directe verbinding met:

 • Meer dan 230 grote industrieterreinen, elektriciteitscentrales, warmtekrachtkoppelingseenheden die op ons net zijn aangesloten.
 • Meer dan 70 geaggregeerde ontvangststations op ons netwerk voor de lokale distributeurs van huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Meer dan 90 klanten maken al gebruik van onze vervoerdiensten

Balansys, het marktgebaseerde balanceringssysteem

Sinds 2015 hebben Fluxys Belgium en Creos Luxembourg de Belgische en Luxemburgse H-gasmarkten gefuseerd tot één grensoverschrijdende geïntegreerde gasmarkt. Ze hebben “Balansys” opgericht, dat werd aangesteld als balanceringsoperator die balanceringsdiensten aanbiedt in de BeLux-markt.

Transport op interconnectiepunten

Fluxys biedt u twee belangrijke soorten diensten voor vervoer via interconnectiepunten: ingangs- en uitgangsdiensten en “shorthauls

 • Met ingangs- en uitgangsdiensten kunt u aardgas op het Belgische vervoersnet vervoeren.
 • Met shorthauls kunt u aardgas via specifieke rechtstreekse routes vervoeren zonder het vervoersnet in België te betreden.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Zee Platform

Vervoer onbeperkte hoeveelheden aardgas tussen 2 of meer interconnectiepunten (IP’s) in de zone Zeebrugge tegen een maandelijks forfait.

Transportdiensten voor de Belgische markt

Binnenlandse diensten maken het mogelijk om op een binnenlands punt aardgas af te nemen van of te injecteren in een zone van het Belgische vervoersnet.

Deze diensten zijn gericht op twee belangrijke groepen:

 • Eindgebruikers, zoals de industrie, elektriciteitscentrales en warmtekrachtkoppeling (WKK).
 • Netten van Distributienetbeheerders, die uw gas naar huishoudens en kmo's brengen.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Afnamepunten van het distributienet in België bevoorraden

Aardgas vervoeren naar een afnamepunt op het distributienet zonder expliciet capaciteit te onderschrijven

Substitutiediensten

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Capaciteitsconversie

U hebt ongebundelde capaciteit in uw portfolio, maar u wilt deze omzetten naar gebundelde capaciteit?
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Diversion dienst

Draag uw bestaande capaciteit op een interconnectiepunt voor een standaardperiode over naar een ander interconnectiepunt binnen dezelfde netlocatie.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

L Capacity Switch Service

Schakel uw entrycapaciteit op Hilvarenbeek L of uw exitcapaciteit op Blaregnies L, aangezien Nederland geen L-gas meer zal uitvoeren tegen 2030.

Andere diensten

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Kwaliteitsconversie naar H-dienst

Met de kwaliteitsconversie naar H-dienst kunt u zowel L-gas als waterstof in het H-gasgebied injecteren, voor de bevoorrading van uw eindgebruikers of voor het verlaten van het systeem op een Interconnectiepunt.

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

ZTP Tradingdiensten

U kan eenvoudig aardgas aankopen en verkopen op de geïntegreerde Belgische / Luxemburgse gasmarkt door gebruik te maken van één van de 2 beschikbare Hubs.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Assignment

Draag uw ongebruikte ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten (gebundeld of ongebundeld) of op binnenlandse uitgangspunten over aan een andere netgebruiker.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Toewijzing voor Afvlakken Onevenwicht

Beperk het effect van het (voorspelbare) afnameprofiel van de distributienetten. Een profiel voor het afvlakken van het onevenwicht, gericht op het op dagelijkse basis neutraliseren van een deel van het onevenwicht veroorzaakt door de uurlijkse geprofileerde afname op de distributienetten, wordt toegewezen aan u voor uw eindafnemers en eventuele lokale producenten op de distributienetten.

Verkoopskanalen

Overzicht van de verkoopskanalen van de verschillende vervoersdiensten, hun toewijzingsmethode en hun productduurtijd (enkel beschikbaar in het Engels).

Meer info

Operationele data

Voor de shippers - Alle vervoerdiensten

Meer informatie  over operationele voorbereiding.

Voor Belgische eindverbruikers

Informatie over Aardgasspecificaties, hoe we de geleverde hoeveelheden aardgas meten en historische informatie over de samenstelling van het in België ingevoerde aardgas, kan u hier vinden.

 

Nieuws en persberichten