Ons duurzaamheidspad: fluxtainable

Fluxtainable is ons ESG-kompas: hoe zorgen we ervoor dat we onze activiteiten in een langetermijnperspectief duurzaam ontwikkelen voor ons en voor het geheel van onze stakeholders? Tegelijk is Fluxtainable onze boordtabel om transparant te communiceren over de voortgang in onze duurzaamheidsprestaties.

Wat is onze impact op het milieu en de samenleving? En welke financiële weerslag hebben externe factoren op ons bedrijf? Op die basis hebben we samen met onze stakeholders de tien materiële ESG-thema’s geïdentificeerd die de kern vormen van ons duurzaamheidspad. De tien materiële ESG-thema’s groeperen we in vijf focusdomeinen.

Fluxtainable circle

Onze 5 focusdomeinen

Fluxtainable icon Moving

We versnellen de energietransitie met multimolecule-infrastructuur, vandaag en morgen.

Fluxtainable icon Green

We worden een bedrijf met netto nul uitstoot en beschermen het natuurlijk kapitaal.

Fluxtainable icon Safe

We hanteren strikte veiligheidsnormen in een sector in volle evolutie.

Fluxtainable icon People

We stimuleren diversiteit, talentontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers.

Fluxtainable icon Responsible

We doen zaken op een verantwoorde manier.

Onze verhalen

co2ncreat logo

co₂ncreat is een circulair project in Wallonië waarbij CO₂ wordt gebruikt om duurzame betonblokken te maken voor de bouwsector. Fluxys verzorgt met zijn infrastructuur het vervoer van de CO₂ tussen de uitstoter en de blokkenproducent.

Lees meer

Accelerator is onze digitale innovatiehub om ‘out of the box’ oplossingen te bedenken en ontwikkelen die onze missie mee waar kunnen maken. Tijdelijke, multidisciplinaire teams pakken de uitdagingen van de toekomst één voor één aan. Telkens met een frisse blik en in nauwe samenwerking met de eindgebruikers. Ze creëren, testen en leveren concrete oplossingen af die klaar zijn om in gebruik te nemen binnen de organisatie. Zo boosten ze de digitale transformatie bij Fluxys en dragen ze bij tot de energietransitie waar Fluxys de schouders onder zet.

Lees meer