Fluxys Belgium

Noodnummers: 0800 90 102 of 02 282 70 03 - Neem contact met ons op bij een incident met of in de nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur

Producten en diensten

Vervoer en tradingdiensten

Klanten kunnen bij ons leidingcapaciteit reserveren om aardgas aan eindgebruikers in België te leveren of van grens tot grens te vervoeren voor levering elders in Europa. We bieden ook tradingdiensten aan die het klanten mogelijk maken gas te kopen en te verkopen op de Belgische gashandelsplaatsen.

Meer info

Hoe word ik klant?

LNG-oplossingen

Op de LNG-terminal in Zeebrugge verkopen we capaciteit om LNG-schepen te lossen of te laden, LNG op te slaan en LNG te hervergassen om in het net te vervoeren. Op de terminal kunnen klanten ook LNG-tankwagens laden voor breakbulkverdeling. Daarnaast verkopen we in de haven van Antwerpen ook capaciteit om schepen te bevoorraden die LNG gebruiken als brandstof.

Meer info

Hoe word ik klant?

Opslagmogelijkheden

Onze opslagmogelijkheden in de installatie van Loenhout bieden onze klanten flexibiliteit: ze kunnen buffercapaciteit gebruiken om de continuïteit van de bevoorrading van eindverbruikers te waarborgen en ze kunnen er hun activiteiten op de gashandelsplaatsen mee ondersteunen.

Meer info

Hoe word ik klant?

Onafhankelijk beheerder

We zijn de onafhankelijke beheerder van het vervoersnet voor aardgas onder hoge druk, de opslaginfrastructuur voor aardgas en de LNG-terminal in Zeebrugge. We combineren onze expertise met nauwe interactie met onze klanten om kwaliteitsvolle diensten aan te bieden voor hun leveringen in België en de markten verderop.

Lees meer


Koolstofneutraal België

Onze energie-toekomst is hybride: België heeft én elektronen én moleculen als koolstofneutrale energiedragers nodig. Fluxys Belgium pakt de energie-uitdaging aan door te innoveren, door zijn infrastructuur om te vormen en door samen te werken.

Lees meer

Hoe we de energietransitie in België helpen waarmaken

Jobs

Onze missie: vooruitgaan met de energietransitie. Doe mee en je komt terecht in een uitdagende werkomgeving waar inzet, teamwerk, wendbaarheid en continu zoeken naar betere werkmethodes centraal staan. We stimuleren persoonlijke groei en ontplooiing binnen je carrière door aangepaste leer- en ontwikkelingspaden aan te bieden en we reiken jou de middelen aan om de snel veranderende behoeften van de huidige werkvloer de baas te blijven.

Ga naar jouw kansen

Investeerders

We zetten ons in om gemakkelijk, transparant en tijdig inzicht te geven in onze financiële situatie en om onze huidige en potentiële investeerders een duidelijk beeld van onze onderneming te geven. Onze strategie, ons sterk bedrijfsmodel, ons coherent dividendbeleid en onze sterke financiële positie met een goede kredietwaardigheidsscore boezemen al vele jaren vertrouwen in bij aandeelhouders, financiële instellingen en investeerders.

Meer financiële info

Governance

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen inzake deugdelijk bestuur aangenomen om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders eerlijke en relevante informatie krijgen. Wat onze klanten betreft, zorgen we voor een niet-discriminerende en vertrouwelijke omgang met alle gebruikers van onze infrastructuur aan de hand van ons nalevingsprogramma.

Lees meer


Nieuws en persberichten

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Fluxys Belgium
    Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
    +32 2 230 02 39