Fluxys Belgium

Noodnummers: 0800 90 102 02 282 70 03

Neem zo snel mogelijk contact met ons op bij een incident met of in de nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur.

Producten en diensten

Vervoer en tradingdiensten

Klanten kunnen bij ons leidingcapaciteit reserveren om aardgas aan eindgebruikers in België te leveren of van grens tot grens te vervoeren voor levering elders in Europa. We bieden ook tradingdiensten aan die het klanten mogelijk maken gas te kopen en te verkopen op de Belgische gashandelsplaatsen.

Meer info

Hoe word ik klant?

LNG-oplossingen

Op de LNG-terminal in Zeebrugge verkopen we capaciteit om LNG-schepen te lossen of te laden, LNG op te slaan en LNG te hervergassen om in het net te vervoeren. Op de terminal kunnen klanten ook LNG-tankwagens laden voor breakbulkverdeling. Daarnaast verkopen we in de haven van Antwerpen ook capaciteit om schepen te bevoorraden die LNG gebruiken als brandstof.

Meer info

Hoe word ik klant?

Opslagmogelijkheden

Onze opslagmogelijkheden in de installatie van Loenhout bieden onze klanten flexibiliteit: ze kunnen buffercapaciteit gebruiken om de continuïteit van de bevoorrading van eindverbruikers te waarborgen en ze kunnen er hun activiteiten op de gashandelsplaatsen mee ondersteunen.

Meer info

Hoe word ik klant?

Hoe we ertoe doen voor de samenleving

We engageren ons om te blijven bouwen aan een groenere energietoekomst voor de generaties na ons. Mensen, bedrijven en samenlevingen hebben energie nodig om te groeien en te bloeien. Fluxys Belgium vult die behoefte in: met onze infrastructuur zetten we energie in beweging. We transporteren aardgas en effenen tegelijk het pad voor het vervoer van waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers en voor het vervoer van CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Lees meer

Wie we zijn

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 174 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Lees meer over Fluxys Belgium

Jobs

Onze missie: vooruitgaan met de energietransitie. Doe mee en je komt terecht in een uitdagende werkomgeving waar inzet, teamwerk, wendbaarheid en continu zoeken naar betere werkmethodes centraal staan. We stimuleren persoonlijke groei en ontplooiing binnen je carrière door aangepaste leer- en ontwikkelingspaden aan te bieden en we reiken jou de middelen aan om de snel veranderende behoeften van de huidige werkvloer de baas te blijven.

Ga naar jouw kansen

Investeerders

We zetten ons in om gemakkelijk, transparant en tijdig inzicht te geven in onze financiële situatie en om onze huidige en potentiële investeerders een duidelijk beeld van onze onderneming te geven. Onze strategie, ons sterk bedrijfsmodel, ons coherent dividendbeleid en onze sterke financiële positie met een goede kredietwaardigheidsscore boezemen al vele jaren vertrouwen in bij aandeelhouders, financiële instellingen en investeerders.

Meer financiële info

Governance

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen inzake deugdelijk bestuur aangenomen om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders eerlijke en relevante informatie krijgen. Wat onze klanten betreft, zorgen we voor een niet-discriminerende en vertrouwelijke omgang met alle gebruikers van onze infrastructuur aan de hand van ons nalevingsprogramma.

Lees meer


Nieuws en persberichten

 • HY4Link: geïntegreerd grensoverschrijdend waterstofinfrastructuurproject om de decarbonisering in België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland te versnellen

  Persberichten – algemene info
  20-06-2024
  Creos Luxembourg, Fluxys hydrogen in België en GRTgaz in Frankrijk kondigen aan dat het grensoverschrijdende waterstofinfrastructuurproject HY4Link wordt opgenomen in het Europese ontwikkelingsplan van het waterstofnet, een eerste stap om een Project of Common Interest te worden. In het licht van deze aankondiging hebben de partners een Memorandum of Understanding ondertekend om hun samenwerking voor grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur te intensiveren.
 • Call for Market Interest for CO₂ exit points

  Nieuws
  12-06-2024
  As from June 2024, Fluxys, with the respective project partners, is running a Call for Market Interest regarding the CO₂ exit points in Belgium. The market response to this Call for Market Interest will allow Fluxys to assess the overall level and nature of interest.
 • Fluxys Belgium: Yearly Auctions - Attention for Virtualys Exit offer

  Nieuws
  03-06-2024
  Fluxys Belgium offers the market the possibility to give a strong signal that the amount of capacity from Belgium to France is still needed by subscribing these capacities during the yearly auctions of July 2024 in the long-term. Therefor, for the capacity subscriptions for period GY2027/2028 until GY2038/39, Fluxys Belgium will only accept and allocated long-term subscriptions, meaning subscriptions for a duration of at least 10 consecutive years.
 • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
 • Fluxys Belgium
  Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
  +32 2 230 02 39