Word een netgebruiker bij Fluxys Belgium

Ga aan de slag in 5 stappen

 

1. Neem contact met ons op, registreer op PRISMA en bij Balansys

a) Neem contact met ons op
Telefoon: +32 2 282 7777
E-mail: Info.transport@fluxys.com

b) Registreer als netgebruiker op PRISMA
Deze stap is verplicht, aangezien de meeste van onze producten kunnen worden geboekt via dit capaciteitsplatform. In deze procedure op PRISMA, selecteer Fluxys Belgium als de vervoersnetbeheerder waarmee u actief wilt zijn. Hiervoor heeft u een EIC-code nodig.

c) Registreer bij Balansys
Omdat Fluxys Belgium lid is van de Belux-zone, is deze registratie verplicht: onderteken de Balancing Agreement en leef de kredietwaardigheidscriteria van Balansys na.

Ons commercial team van Fluxys Belgium regelt alles in je onboardingproces. We volgen u bij elke stap tot de ondertekening van uw Standaard Vervoerscontract (Fluxys Belgium) en uw Balanceringscontract (Balansys), zodat u zich kunt registreren zodra u dat nodig heeft.

 

2. Verstrek informatie over uw bedrijf en financiële situatie

 • Vul ons “Know Your Customer” formulier.
 • Stuur uw ingevulde formulieren en ondersteunende documenten terug naar info.transport@fluxys.com.

 

3. Aanvaard de contractvoorwaarden

Onderteken uw Standaard Vervoerscontract (STA).
Bezorg ons 1 kopie terug per post naar:

Fluxys Belgium S.A.
Sales Support
Kunstlaan 31
1040 - Brussel
BELGIË

 

4. Voldoe aan de kredietwaardigheidsvereisten

Ofwel:

 • Heeft u een aanvaardbare kredietbeoordeling (minstens BBB+ of Baa1); ofwel
 • Verstrekt u een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van uw moedermaatschappij (PCG – parent company guarantee) die een aanvaardbare kredietbeoordeling (template) moet hebben; ofwel
 • Moet u een onderpand indienen in de vorm van:
  • een bankwaarborg (template) of
  • een storting in geld.

Het minimumbedrag voor het onderpand staat in de STA (Art. 14.2.2).

 

Heb je een vraag over kredietvoorwaarden?

Raadpleeg onze FAQ

 

5. Goedgekeurd als klant

 • Start de technische communicatie voor uw nominaties met onze Dispatching (+32 2 282 70 04 - nominationsupport@fluxys.com).
 • U ontvangt een e-mail dat wij uw PRISMA-profiel hebben geactiveerd voor onze onderneming Fluxys Belgium.
 • U ontvangt ook uw login per e-mail en uw wachtwoord per sms voor ons Elektronisch Dataplatform. Ga naar onze Datadiensten voor meer informatie.

 

En tot slot: Welkom als nieuwe klant bij Fluxys Belgium!

You can become a shipper at Fluxys Belgium

Like many of the major energy market players in Europe. A lot of Fluxys Belgium shippers are also active on the ZTP.

Do you want to see your logo here? Send us an e-mail to info.transport@fluxys.com.

Onze vervoerdiensten in Belux

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Zee Platform

Vervoer onbeperkte hoeveelheden aardgas tussen 2 of meer interconnectiepunten (IP’s) in de zone Zeebrugge tegen een maandelijks forfait.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)

Your point of contact