Operationele Data bij Fluxys Belgium - Vervoer

Om capaciteitsdiensten bij Fluxys Belgium te onderschrijven, volg het proces van 5 stappen om netgebruiker te worden.
Eenmaal geregistreerd als netgebruiker kunnen aanvragen voor capaciteitsdiensten worden ingediend en tegelijkertijd kunt u uw operationele data voorbereiden.

 

Ontvang uw Energy Identification Code (EIC)

De EIC-codes worden gebruikt voor de officiële en eenduidige identificatie van de actoren (TSO, Netgebruiker, Trader, Producer, Exchange platform operator, ...) en punten (IP, GEL, balanceringszone, binnelandsepunten, ...).

Het idee is om elektronische communicatie te harmoniseren en te standaardiseren door middel van unieke energie-identificatiecodes die worden gebruikt op de ENTSOE- en ENTSOG-transparantieplatforms, in AS2- en AS4-communicatie, in Edig@s-berichten, voor Remit en PRISMA.

Fluxys is erkend als Local Issuing Office (LIO) en kan lokale EIC-codes toekennen.

Ontvang uw EIC

 

Stel uw edig@s-verbinding in

Edig@s is de elektronische berichtenstandaard voor de gasmarkt en stelt gasactoren uit heel Europa in staat om op een eenvoudige, efficiënte en kosteneffectieve manier informatie uit te wisselen. Edig@s dekt de belangrijkste gasprocessen en speelt in op de behoeften van de belangrijkste gebruikerssegmenten (Traders, Netgebruikers, TSOs, SSOs, LSOs, DSOs, Producenten).

De specificaties van Edig@s maken gebruik van internationaal erkende standaarden voor informatie-uitwisseling. Edig@s is gratis beschikbaar en eenvoudig te implementeren. De Europese Commissie erkende de waarde die het gebruik van Edig@s kan brengen voor de harmonisatie van de Europese gasmarkt.

Edig@s-berichten voor nominaties, bevestigingen, toewijzingen of balanceringsgegevens hebben hun specifieke structuur. De volgende bestanden bevatten:

 • De beschikbare templates,
 • Relevante informatie over hoe de setup messages zijn opgezet, en
 • Een lijst met edig@s en EIC-codes van de Interconnectie- en Binnenlandse Punten die relevant zijn voor de Belgische markt.

Templates
EIC & Edig@s Codes Lijst -Setup messages

Als u problemen ondervindt om ons een nominatie te sturen via Edig@s, kan u tijdelijk uw XML per e-mail sturen, of als dit niet mogelijk is, deze template gebruiken en uw nominatie per e-mail sturen naar dispatching@fluxys.com.

 

Specifieke opstelling in de BeLux-zone

 • In de BeLux-zone sturen netgebruikers nominaties naar de respectievelijke TSO's in België (Fluxys Belgium) en in Luxemburg (Creos Luxembourg).
 • Bevestigingen en gedetailleerde toewijzingen per interconnectiepunt of binnenlands punt zullen worden ontvangen van de relevante TSO.
 • Fluxys Belgium en Creos Luxembourg zullen de Balancing Operator van de BeLux-zone (Balansys) geaggregeerde allocatiegegevens van hun net per individuele bevrachter bezorgen.
 • De Balanceringsoperator zal elke netgebruiker zijn individuele en de marktbalanceringsgegevens (geaggregeerde gegevens van alle netgebruikers) van het hele BeLux-gebied bezorgen.

 

Meer info over de BeLux-zone

Krijg toegang tot onze elektronische platforms 

Fluxys Belgium (TSO) en Balansys (Balancing Operator of the BeLux area) bieden netgebruikers toegang tot hun respectievelijke Electronic Data Platform (EDP). Fluxys Belgium en Balansys bieden voor commerciële, operationele en regelgevende doeleinden verschillende toegangsrechten tot hun EDP:

 • Openbare gegevens zijn gegevens die beschikbaar zijn gesteld zonder toegangsbeperking,
 • Privé gegevens zijn gegevens die beschikbaar worden gesteld aan een specifieke netgebruiker met beperkt gebruik, afhankelijk van de toegangsrechten die aan die gebruiker zijn verleend.

Er zijn twee gescheiden EDP's beschikbaar: 

EDP van Fluxys Belgium  EDP van Balansys 

 

Om toegang te krijgen tot het EDP van Fluxys Belgium:

 • Een beheerder (Adminsitrator) aanwijzen die de toegangsrechten van gebruikers tot de verschillende Fluxys Electronic Platforms, inclusief het EDP, kan toekennen, wijzigen en stopzetten (zie voor meer details), en
 • Voldoe aan enkele technische vereisten.

Er is een gebruikershandleiding samen met een overzicht en technische details van alle downloadbare rapporten beschikbaar gesteld.

Bij elke update van het EDP worden release notes gepubliceerd, deze release notes geven een overzicht van de effectieve wijzigingen.
De gepubliceerde beschrijving van het coderingssysteem dat wordt gebruikt voor de referenties met betrekking tot meetgegevens en de lijst met productcodes die worden gebruikt in de facturen, stellen u in staat uw facturatie- en meetgegevens op elkaar af te stemmen.

  

Toegang nodig tot EDP van Balansys ?

Hoe maakt u eenzijdige nominaties?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rollen van de vervoersnetbeheerders (TSO) op de interconnectiepunten (IP) in het kader van een eenzijdige nominatie.

IP   Actief TSO   Passief TSO
VIP BENE
Hilvarenbeek
  GTS  

Fluxys Belgium

VIP THE-ZTP   OGE  

Fluxys Belgium

Virtualys
Blaregnies L 

 

GRTgaz

 

Fluxys Belgium

IZT   

Fluxys Belgium

  Interconnector UK Ltd 

 

 

Your point of contact