Jaarverslag

Blik vooruit

Samen met de industrie en onze partners hebben we de versnelling ingezet. We staan in de startblokken om voor de Belgische en Noordwest-Europese economie de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen.

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

De komende jaren willen we ons proces van waardecreatie met de betrokkenheid van onze stakeholders verder in een ESG-benadering stimuleren. We zetten koers vanuit dit perspectief.

Daniel Termont
Voorzitter van de raad van bestuur

Mijlpalen 2022

 • 24/7 in de bres voor de bevoorradingszekerheid

  De geopolitieke toestand heeft de dynamiek op de gasmarktenen de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. Onze ploegen overal in het land hebben het hele jaar door geensteen onverlegd gelaten voorde bevoorradingszekerheid in Noordwest-Europa. Naar Duitsland stroomde maar liefst 256 TWh (tegenover 20 TWh in 2021) en naar Nederland liepen de stromen op tot 145 TWh (tegenover 68 TWh in 2021). Tegelijk kon de opslag in Loenhout tot een recordniveau worden gevuld.

 • Multi-moleculesysteem krijgt vorm

  Klimaatneutraal worden: daarvoor moeten waterstof en CO2 kunnencirculeren. Samen met de industrie, onze partners en onze aangrenzende operatoren hebben we de beweging versneld. Leiding- en terminallingprojecten voor waterstof en CO2 zijn in volle voorbereiding in de waaier van industriële clusters in België.

 • Leiding Desteldonk-Opwijk

  Met de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa was snel schakelen ook de boodschap voor nieuwe infrastructuur die nodig is. We brachten alles in gereedheid voor de eerste fase in de aanleg van de leiding Zeebrugge-Opwijk: het stuk Desteldonk-Opwijk. Daarmee verhogen we onze capaciteit om aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te vervoeren. Tegelijk is de leiding een eerste stap in de versnelling van de energietransitie: de leiding kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof zodra de markt er klaar voor is.

 • Connect & move

  Je met collega’s in het zweet sporten, tussen de middag of na het werk, is prettig, versterkt het teamgevoel en geeft de motivatie een boost. Daarom zetten we Connect & Move op: collega’s stimuleren om samen te bewegen, teams samen te stellen en zich te gooien op sportieve events. Met 120 collega’s gingen we ervoor op 16 evenementen in heel het land.

 • How will you change the world?

  Hard aan de kar duwen en innovatief zijn om mee te bouwen aan een klimaatneutrale samenleving. Dat is de boodschap in onze multimedia-campagne waarmee we op volle kracht onze jacht op talent hebben voortgezet. Met succes: niet minder dan 81 nieuwe collega’s versterkten ons als team. Snel thuisvoelen maakt het verschil. Daarom zorgen we voor een warmonthaal in een innovatief integratietraject.

 • Stap vooruit naar onze eigen klimaatneutraliteit

  Ons engagement: tegen 2035 als bedrijf klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpaal is om tegen 2025 onze uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 2017. In 2022 haalden we die kaap voor de methaanemissies in onze vervoers- en opslagactiviteit. In onze LNG-activiteit zijn 3 bijkomende hervergassers met zeewater in aanbouw die de emissies van de terminal in Zeebrugge zullen verminderen.

 • Samenwerking België-Duitsland verder opgetrokken

  Op de Belgisch-Duitse energietop in Zeebrugge begin 2023 kwamen beide landen overeen om hun energiesamenwerking verderop te trekken. Sleutelelement in die samenwerking is te zorgen voor een leidingcorridor om waterstofvervoer tussen België en Duitsland te faciliteren.

Kerncijfers

Environment

10
voorstellen voorwaterstof- en CO₂-infrastructuur met open toegang in de industriële clusters in België
4
marktbevragingen in eerste fase afgerond
+56%
Broeikasgas-intensiteit –LNG-terminalling
-48%
Broeikasgas-intensiteit –vervoeren opslag
3
bijkomende milieuvriendelijke hervergassers met zeewater

Social

909
personeelsleden
5,64
dagen opleiding gemiddeld per voltijds equivalent
81
nieuwe personeelsleden

Governance

0
klachten over fraude
0
meldingen van onethisch gedrag

Prosperity

€ 480 Mln
welvaartsbijdrage
€1,40
Voorgesteld brutodividend per aandeel