Kerncijfers

  31/12/2023 31/12/2022
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.279.554 1.739.777
EBITDA 960.196 989.145
EBIT 484.638 497.009
Nettowinst 327.105 349.358
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 299.901 158.456
Totaal van de materiële vaste activa 5.061.694 5.036.033
Eigen vermogen 3.801.355 3.881.970
Netto financiële schuld 2.128.898 1.597.819
Totaal van de geconsolideerde balans 9.545.045 9.367.942
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 36% 29%
Interestdekking 13,4 21,0
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 34% 26%
FFO/Netto financiële schuld 57% 85%
RCF/Netto financiële schuld 45% 73%
Indicatoren in miljoenen euro's
RAB 6.262,1 6.230,6
   Vervoer 2.937,6 2.941,1
   Opslag 228,0 228,0
   LNG-terminalling (in België) 311,0 305,7
Materiële vaste activa buiten RAB 2.785,5 2.755,7

Algemene vergadering

De raad van bestuur van Fluxys NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op dinsdag 14 mei 2024 om 13.00 uur in het BNP Event Center, Baron Hortastraat 4, 1000 Brussel.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de te volgen praktische modaliteiten.