Kerncijfers

  31/12/2022 31/12/2021
Winst- en verliesrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 1.739.777 1.136.297
EBITDA 989.145 809.533
EBIT 497.009 394.558
Nettowinst 349.358 247.094
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 158.456 100.886
Totaal van de materiële vaste activa 5.036.033 5.213.095
Eigen vermogen 3.881.970 3.607.949
Netto financiële schuld 1.597.819 2.320.786
Totaal van de geconsolideerde balans 9.367.942 8.042.330
Financiële ratio’s
Solvabiliteit 29% 39%
Interestdekking 21,0 10,2
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 26% 37%
FFO/Netto financiële schuld 85% 26%
RCF/Netto financiële schuld 73% 17%
Indicatoren in miljoenen euro's
RAB 6.230,6 6.343,1
   Vervoer 2.941,1 2.925,9
   Opslag 228,0 228,8
   LNG-terminalling (in België) 305,7 303,0
Materiële vaste activa buiten RAB 2.755,7 2.885,3