Klanteninteracties

  Marktraadplegingen - Waterstofinfrastructuur

  Geen woorden maar daden. Elke dag zetten we ons in om onze gasinfrastructuur en installaties om te vormen om klimaatneutraliteit te helpen bereiken in 2050.

  Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende interacties, raadplegingen en documenten die met de markt zijn gedeeld.

  U kunt de vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo het in kaart brengen van de infrastructuur blijven verfijnen.

  Uw input is belangrijk: marktbevraging om de waterstofinfrastructuur voor België vorm te geven.

  Neem deel en bouw mee aan de H₂ infrastructuur

  Wilt u weten hoe we tot deze voorstellen kwamen?

  • Infosessie 26/01/2021
   Mogelijke gebruikers van de waterstof- en CO2-infrastructuur werden uitgenodigd op onze infosessie op 26/01/2021. Tijdens de sessie hebben we de grote lijnen van onze aanpak, het commerciële proces en de technische oriënteringen uiteengezet.

   Lees meer
  • Informatieronde
   We vroegen mogelijke gebruikers van de waterstof- en/of CO2-infrastructuur om een vragenlijst in te vullen. Met de informatie uit de vragenlijst kunnen we een duidelijk overzicht krijgen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

   De input die we uit de antwoorden verzamelden, is ons instrument om een duidelijk overzicht te ontwikkelen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

   Lees meer
  • Verzamelen en bundelen
   Dit is het consolideren en bundelen van de verzamelde resultaten via de antwoorden uit de informatieronde. Bilaterale uitwisselingen met de marktspelers hebben ons geholpen ons begrip van de marktbehoeften te vergroten.

   Lees meer
  • Vraag en aanbod samenbrengen
   Uitgaande van de verzamelde gegevens benaderen we deelnemers om hen de mogelijkheid te bieden onderling contact op te nemen om hun vraag naar en aanbod van zowel waterstof als CO2 met elkaar overeen te stemmen.

   Lees meer
  • Infrastructuurvoorstellen
   Dit is het actualiseren van de ontwikkelingen in de waterstof- en CO2-markten terwijl we waterstof- en CO2-infrastructuurvoorstellen doen op basis van de geïdentificeerde marktinteresse en het met elkaar overeenstemmen van de vraag naar en het aanbod van waterstof en CO2 in specifieke clusters.

   Lees meer