Informatie voor leveranciers

Gecentraliseerde aankopen

Fluxys voert een gecentraliseerd beleid voor de aankopen van zowel Fluxys als Fluxys LNG (LNG-terminal in Zeebrugge). De aankopen omvatten onder meer:
  • gasmateriaal;
  • investeringsprojecten (met verschillende contracten of turnkey);
  • diverse algemene aankopen zoals energie, IT-materiaal en dienstencontracten.

Afhankelijk van het soort technische of algemene aankopen, heeft u als leverancier één of meerdere contacten bij onze inkoopafdeling. Neem bij twijfel contact op met procurement@fluxys.com.

Aankoopbeleid

Fluxys streeft in zijn aankoopbeleid naar het beste evenwicht tussen veiligheid, betrouwbaarheid en kosten. We stellen opdrachten systematisch open en we waken erover dat contractanten op gelijke voet worden behandeld

Lees meer

Europese aanbestedingsprocedures

Voor de levering van goederen en diensten en voor de uitvoering van werken, past Fluxys de Europese aanbestedingsprocedure toe voor aankopen die een bepaalde drempel overschrijden.

Lees meer

Centrale magazijnen

Sommige aankopen dienen geleverd te worden in de centrale magazijnen van Fluxys in Sint-Pieters-Leeuw, Anderlecht of Winksele.

Lees meer

Transversale aankopen

Voor sommige aankopen doet Fluxys een beroep op transversale aankoopplatformen zoals C4Gas.

Lees meer

Veilige werkomstandigheden

Fluxys stelt alles in het werk om de eigen medewerkers en die van contractanten en onderaannemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken in zijn sites.

Lees meer

Extranet

Contractanten die gekwalificeerd zijn door Fluxys hebben via een persoonlijke log-in en paswoord toegang tot het extranet voor leveranciers. Op het extranet zijn een waaier aan standaarddocumenten beschikbaar zoals specificaties, standaardplannen en technische bestekken.