Een oefenterrein voor de energietransitie

Loenhout is een unieke Fluxys-installatie in de provincie Antwerpen, België, waar we een ondergrondse aardgasopslaginstallatie exploiteren die functioneert als een reusachtige buffer voor het energiesysteem.

De opslagcapaciteit in Loenhout zou ook een cruciale bouwsteen kunnen zijn voor het toekomstige energiesysteem en het proefproject BE-HyStore is de eerste stap om te slagen in de veilige en schone opslag van waterstof in het ondergronds poreus gesteente.

Het vooruitzicht om waterstof op te slaan is een belangrijke stap ter verwezenlijking van de energietransitie. Fluxys onderzoekt samen met de UGent en met de steun van het federale Energietransitiefonds (ETF) de mogelijkheid om waterstof op te slaan in de diepe ondergrond van Loenhout.

Grootschalige ondergrondse waterstofopslag in België kan de energiezekerheid ondersteunen en versterkt het toekomstige energiesysteem met een buffer en flexibiliteit voor bevoorradingszekerheid tijdens piekverbruik.

Waterstof in Loenhout in een notendop

2,4 TWh
opslagcapaciteit
30.000.000 elektrische auto's
≍ energie opgeslagen in
1,4 mld
m³ ondergrondse opslag

Unieke kans om de opslagcapaciteit voor hernieuwbare energie in België
aanzienlijk te verhogen

 

Vandaag ondersteunt de installatie in Loenhout onze buffer en flexibiliteit voor bevoorradingszekerheid voor piekverbruik van aardgas tijdens de koude wintermaanden, waarbij de variabele bevoorrading en de vraag in evenwicht worden gehouden.

De ondergrondse opslag van waterstof bereidt ons voor op de toekomstige energiemix waar H2-molecules en H2-derivaten aan belang winnen.

Waterstof speelt een sleutelrol in de decarbonisering van de industrie en de maatschappij, en de opslag van Loenhout zou uiteindelijk tot wel 2,4 TWh energie kunnen bevatten. Dit komt overeen met de capaciteit van 178 miljoen thuisbatterijen (13,5 kWh per stuk). Dat betekent dat elk huis in België zou worden uitgerust met 30 van dergelijke batterijen om de waterstofenergiecapaciteit van Loenhout te evenaren.

Waterstofopslag in de ondergrond begint hier

Fluxys verricht baanbrekend werk met een testinjectie van waterstof in een aquifer of ondergronds poreus gesteente. Sinds 1985 slaan we op deze locatie aardgas op in een unieke ondergrond. Nu zetten we stappen in de richting van de mogelijkheid om waterstof op te slaan in deze ondergrond, wat van vitaal belang zal zijn als energiebuffer in het toekomstige energiesysteem.

Waterstofopslag zal nodig zijn in de toekomst

Vandaag slaan we aardgas op om de maatschappij te voorzien van een flexibele en zekere energiestroom. Morgen willen we hetzelfde doen met waterstof.

De unieke geologische eigenschappen van Loenhout

De natuur, niet de mens, heeft diep in de bodem van Loenhout de ideale omstandigheden gecreëerd voor energieopslag.

De vestiging in Loenhout is een zogenaamde aquifer, waarin aardgas wordt opgeslagen in poreus gesteente dat werkt als een spons. Zo zijn er ongeveer 30 van in Europa.

Meer dan een kilometer onder de grond bevindt zich een water- en gasdichte rotslaag die poreuze rotsformaties bedekt, waardoor deze bijzonder geschikt is voor de opslag van gassen. Die opslag begon in 1985 en gaat tot op de dag van vandaag door.

De bodem in Loenhout en omgeving bestaat uit twee essentiële lagen:

  1. Koepelgesteente: koepelvormige gesteentelaag (Namuriaan) die water- en gasdicht is en door haar vorm de onderliggende laag afsluit.
  2. Opslaggesteente: onder het koepelgesteente zit een gesteente (Dinantiaan). Het is als het hoge gesteente waarop de citadel van Dinant staat, maar dan ondergronds. Het opslaggesteente in Loenhout zit vol holtes die zijn gevuld met warm, zout water. Deze laag is ideaal voor gasopslag: de holtes zijn groot genoeg en voldoende onderling verbonden om gemakkelijk gas in het gesteente te injecteren en eruit te halen.
De ondergrond van Loenhout
De ondergrond van Loenhout