Onze grote bouwprojecten

Projecten in voorbereiding

Voor elk leidingproject wordt eerst een tracé bepaald met de grootste zorg. Een uitgebreide raadpleging wordt daarna ingepland tijdens het vergunningsproces. De eigenaars en exploitanten van de bij het project betrokken percelen worden meermaals geraadpleegd om rekening te houden met de karakteristieken van hun terrein.


Meer lezen over onze projecten in voorbereiding

Huidige projecten

Desteldonk – Opwijk


Werken in landbouw-, bos- en jachtgebied

Fluxys Belgium legt de meerderheid van zijn leidingen aan in landbouwgebied en werfzones kunnen ook jacht- of bosgebieden doorkruisen of eraan grenzen. In een geest van goed nabuurschap heeft Fluxys Belgium met verschillende organisaties overeenkomsten gesloten om de compensatievergoedingen te regelen en daarbij iedereen op gelijke voet te behandelen.

Werken van Fluxys Belgium in landbouw-, bos- en jachtgebied: overeenkomsten en vergoedingen