Waterstofleiding in North Sea Port

Waarom deze infrastructuur?

De bedrijven in het havengebied van North Sea Port plannen om in toenemende mate waterstof als brandstof en grondstof te gebruiken om zo hun CO2-uitstoot stelselmatig te verlagen. Fluxys bereidt daarom in het Gentse havengebied de aanleg voor van een leidingencluster waarmee bedrijven die waterstof produceren kunnen leveren aan de bedrijven die waterstof willen gebruiken in hun proces.

Voor het project werken we nauw samen met de bedrijven in de haven en met North Sea Port, dat met zijn waterstofstrategie het grensoverschrijdende havengebied wil doen uitgroeien tot een waterstofhub op Europese schaal om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen. De waterstofleiding van Fluxys zal in Zelzate aansluiten op de waterstofleiding van Gasunie in het Nederlandse deel van de haven zodat er meteen een net is dat het hele grensoverschrijdende havengebied verbindt.

We stellen alles in het werk om bij de aanleg van de leiding zo veel mogelijk verstoring van de omgeving te vermijden. Zo plannen we om de nieuwe tracés hoofdzakelijk langs bestaande leidingen, wegen en spoorwegen aan te leggen. Waar mogelijk hergebruiken we bestaande aardgasleidingen en we hebben bijzondere aandacht voor de koppelingsgebieden in het havengebied. De aanleg van de leiding zal beginnen zodra de nodige vergunningen rond zijn. Volgens de huidige planning kunnen de werken voor de eerste fase starten in 2025 en volgende fases zullen volgen.

Het waterstofnet in North Sea Port is een belangrijke stap in de uitvoering van de federale waterstofstrategie en de Vlaamse waterstofvisie. Het project maakt deel uit van de globale projectaanpak van Fluxys om mee te bouwen aan de nodige waterstofinfrastructuur doorheen België. De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden. Zo leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.

Overleg

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van de leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer? Met wie? Over?
Vanaf juni 2022
Eigenaars en exploitanten Vaststellen van de betrokken personen en het eerste contact leggen
Najaar 2023 Eigenaars en exploitanten Informatievergaderingen om het project voor te stellen – De betrokken buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging
Na de start van de procedure van de Verklaring openbaar nut Eigenaars Een doorgangsovereenkomst sluiten met de eigenaars van de doorkruiste percelen
Alvorens de werkstrook te openen Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Na het uitgraven van de sleuf Exploitanten Beschrijven of een drainage eventueel aanwezig is
Na het plaatsherstel van de drainage Exploitanten Het plaatsherstel van de drainage vaststellen
Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de oplevering van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

Documenten

Download hier de presentaties van de verschillende infosessies:

 

Vergunningsprocedures

Vergunningsprocedure Openbaar onderzoek Status
Verklaring van Openbaar Nut  

Evergem VON1
Evergem VON2
Gent VON1
Gent VON2
Wachtebeke
Zelzate

van 1 april 2024 tot 30 april 2024
van 1 april 2024 tot 30 april 2024
van 22 april 2024 tot 22 mei 2024
van 22 april 2024 tot 22 mei 2024  
van 13 maart 2024 tot 12 april 2024   
van 4 maart 2024 tot 2 april 2024   

Vervoersvergunning   in de loop van 2024             
Omgevingsvergunning   in de loop van 2024