Van de Noordzee naar het Europese vasteland

In het kader van het klimaat- en energiebeleid wordt verwacht dat de vraag naar aardgas na 2030 geleidelijk zal afnemen, terwijl de vervoerde volumes van waterstof en CO₂ zullen toenemen.

Sinds begin 2021 bereiden we de nodige waterstofinfrastructuur voor in samenwerking met de industrie, partners, overheden, beheerders in buurlanden, distributienetbeheerders en andere stakeholders, om een veilige en constante waterstofbevoorrading naar het Europese vasteland mogelijk te maken. Elke nieuwe leiding die momenteel in de grond wordt gelegd, is in staat waterstof te vervoeren en toekomstige waterstof- of ammoniakterminals krijgen vorm.

Stap voor stap omslag van fossiele brandstoffen naar groene energie

Waterstof is onmiskenbaar een sleutelelement om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen en voor het energiesysteem om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie.

Zowel de Europese Unie als België en zijn gewesten hebben een waterstofstrategie en -visie uitgewerkt, met als uitgangspunt een backbone met open toegang die de ontwikkeling van een op waterstof gebaseerde economie zal versnellen.

Voor Europa en zijn REPowerEU-plan dient de backbone een tweeledig doel: de klimaatdoelstellingen halen en de afhankelijkheid van Russisch gas versneld verminderen.

Fluxys levert belangrijke oplossingen voor de Europese waterstofbackbone

Het hoofdtracé van de waterstofbackbone zal van Zeebrugge naar Duitsland lopen en zal zo worden verbonden met industriële clusters waar behoefte is aan waterstof en met onze buurlanden Nederland en Frankrijk.

Onze ideaal gelegen en bloeiende terminal in Zeebrugge speelt een belangrijke rol voor de invoer van de molecules van de toekomst, zoals vandaag het geval is voor aardgas en LNG. Deze invoer is hard nodig omdat België zelf te weinig zonne- en windenergie heeft om lokaal waterstof te produceren. Mogelijke versterkingen van het net omvatten een ammoniakterminal in de haven van Antwerpen, die een rechtstreekse toegang tot de Noordzee heeft.

De Noordzee komt naar voren als groene energiehub en een belangrijke locatie voor waterstofproductie voor veel van de omringende landen. De versnelling van de investeringen in groene stroom biedt aanzienlijke vooruitzichten voor grootschalige productie van groene stroom en waterstof uit wind uit de Noordzee, evenals de mogelijkheid om de landen rond de Noordzee met elkaar te verbinden.

Waterstofnet van Fluxys in België

Waterstofprojecten in heel Europa