Wie we zijn

Fluxys is een volledig onafhankelijke infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise, engageert Fluxys zich ertoe om tegen 2050 een 100% koolstofneutraal energiesysteem mogelijk te maken.

We opereren in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Daar waar de markt gereed is, staan wij als infrastructuurbedrijf ook klaar voor de overgang naar een hybride energietoekomst waarin koolstofneutrale moleculen en hernieuwbare elektriciteit elkaar aanvullen in het energiesysteem.

We exploiteren zo'n 28.000 km leidingen voor gasvervoer in Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

We beheren terminals voor vloeibaar aardgas in België, Frankrijk, Griekenland en Chili, samen goed voor een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 450 TWh.

We slaan aardgas op in onze installatie voor ondergrondse gasopslag in Loenhout (België).

Kaart inplantingen wereldwijd

Onze purpose

Shaping together a bright energy future - We engageren ons om te blijven bouwen aan een groenere energietoekomst voor de generaties na ons. Mensen, bedrijven en samenlevingen hebben energie nodig om te groeien en te bloeien. Fluxys Belgium vult die behoefte in: met onze infrastructuur zetten we energie in beweging. We transporteren aardgas en effenen tegelijk het pad voor het vervoer van waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers en voor het vervoer van CO2, waarbij we ook de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Onze visie

De essentiële infrastructuurpartner om de energietransitie te versnellen.

Onze waarden

Value Respect

We waarderen het unieke van elke persoon.

We zorgen voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers.

We nemen onze beslissingen met zorg. Voor het milieu, voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en voor toekomstige generaties.

Value Open

Via teamwerk en open communicatie creëren we een werkomgeving die verschillende perspectieven omarmt en medewerkers aanmoedigt om de toekomst vorm te geven.

We grijpen kansen, handelen en sturen vlot bij, met een open geest. Zo geven wij vorm aan de energietransitie met een ‘can-do’ attitude.

Value Reliable

Vertrouwen verdienen en opbouwen in al onze samenwerkingen, dat is ons engagement.

We gaan een stap verder voor onze klanten en partners.

Daarbij kijken we ook naar morgen. De maatschappij kan op ons rekenen voor een duurzame, betaalbare en veilige infrastructuur.

Management team

Pascal De Buck

Gedelegeerd bestuurder en CEO

Arno Büx

Chief Commercial Officer

Christian Leclercq

Chief Financial Officer

Peter Verhaeghe

Chief Technical Officer

Beleidslijnen

Ethische code van Fluxys Groep

We zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving, hanteren hoge normen inzake mensenrechten, en engageren ons tot ethisch zakendoen door verantwoord om te gaan met onze bedrijfspartners.

Download de Ethische Code (PDF 233KB)

Klokkenluidersbeleid

We stimuleren een cultuur van openheid waarin iedereen zijn of haar bezorgdheid mag uiten over onwettig of onethisch gedrag.

Download de Whistleblowing policy (PDF 185KB)

Veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van Fluxys

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk engagement van Fluxys en zijn werknemers. Transparantie en vertrouwen zijn essentieel om ons VGM-beleid waar te maken.

Welzijn op het werk
  • Fluxys engageert zich om te investeren in gezondheid en veiligheid op het werk en in het voorkomen van incidenten
  • Werknemers en aannemers hebben de individuele verantwoordelijkheid om dat engagement in hun acties na te komen
  • We verbeteren voortdurend om onze veiligheidscultuur te blijven versterken
Integriteit van onze installaties
  • We zorgen voor veilige, betrouwbare en duurzame activiteiten voor onze stakeholders
  • We beheren actief risico’s met een systeem voor kwaliteits- en veiligheidsbeheer
  • We melden incidenten en leren uit ervaring
Engagement voor de klimaatdoelstellingen
  • We investeren in de vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen
  • We verbeteren onze ecologische voetafdruk

Socialemediabeleid

Het socialemediabeleid van Fluxys is een beknopte reeks principes om onze personeelsleden te ondersteunen bij het navigeren op de online oceaan. De principes stellen hen in staat om ambassadeurs van Fluxys te zijn en tegelijkertijd te zorgen voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving en de reputatie van het bedrijf te beschermen.

Van contractanten en consultants wordt eveneens een aanpak verwacht in overeenstemming met het socialemediabeleid van Fluxys als ze namens het bedrijf optreden. Met zakenpartners die goederen en diensten leveren, streven we naar een gedragsnorm op sociale media die gelijkwaardig is aan die van ons.

Download het socialemediabeleid (PDF 192KB)


Aandeelhouders

Publigas (77,41%)

Publigas beheert de belangen van de Belgische gemeenten in Fluxys.

Energy Infrastructure Partners (15,24%)

Energy Infrastructure Partners (EIP) is een Zwitserse infrastructuurinvesteerder en specialist in de energiesector.

AG Insurance (1,98%)

AG Insurance is een Belgische verzekeringsmaatschappij die deel uitmaakt van de internationale verzekeringsgroep Ageas.

Ethias (1,32%)

Ethias is een Belgische verzekeringsgroep met als hoofdaandeelhouders de Belgische overheid, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (3,44%)

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is een federale Belgische holding die werd opgericht om voor rekening van de Belgische staat deelnemingen te beheren in publieke en private bedrijven die een strategisch economisch belang hebben voor België.

Personeelsleden en management (0,61%)

Sinds 2012 kregen de personeelsleden en het management van de Fluxys-groep verschillende keren de kans om aandeelhouder van Fluxys te worden.

Structuur

Fluxys group structure 01/01/2024

Voor de leesbaarheid toont het schema hierboven een vereenvoudigde structuur van de Fluxys groep.


Lees meer

  • Fluxys