#herewego

Met de spade in de grond de transitie tastbaar maken

De energietransitie is een gigantische opdracht voor de hele samenleving. Met Fluxys gaan we voluit om mee te helpen versnellen. Onze infrastructuur is essentieel om de transitie te maken.

2023 is het jaar geweest van de omslag. Van plannen en projecties naar de spade in de grond. Met infrastructuur voor de bevoorradingszekerheid die we morgen duurzaam inzetten ten dienste van de koolstofneutrale samenleving. En dit is nog maar het begin. We zijn vertrokken. Met de bruisende kracht en de blik vooruit van al onze medewerkers.

Interview met onze CEO en onze Voorzitter

Voordat we vooruitblikken: wat heeft Fluxys betekend in 2023?

Pascal De Buck Met de spade in de grond hebben we getoond waar Fluxys in de energietransitie voor staat. In België is de nieuwe leiding op de as Zeebrugge-Brussel aangelegd en in gebruik. En in Duitsland zijn de werken volop aan de gang voor de vernieuwing van de TENP-leiding. Samen met andere investeringen versterken beide leidingen vandaag de bevoorradingszekerheid in aardgas en de infrastructuur is klaar om ingeschakeld te worden in de waterstofnetten van morgen. We zijn er om de samenleving bevoorradingszekerheid te bieden en tegelijk de groene transitie te versnellen.

Andries Gryffroy De trein is vertrokken. Industrieel hebben we de eerste grote stappen gezet naar de multimolecule-infrastructuur voor een koolstofneutrale toekomst. Via ons partnerschap in de Duitse vervoersnetbeheerder Open Grid Europe hebben we de brug gelegd naar geografisch complementaire waterstof- en CO₂-netten. En ons partnerschap in de Omaanse vervoersnetbeheerder OQGN geeft ons voet aan de grond in een land met een bijzonder potentieel voor uitvoer van waterstof naar Europa. Tegelijk blijven we voluit gaan op het ritme van de industrie: voor tal van bedrijven is omschakelen naar waterstof of CO₂ afvangen de enige weg vooruit om hun activiteit en werkgelegenheid lokaal te blijven verankeren.

Is de industrie klaar voor de omschakeling?

Pascal De Buck Decarboniseren is voor de industrie een belangrijke economische uitdaging. Daar bieden we een antwoord op doordat we internationaal werken en bijzonder goed gepositioneerd zijn tussen de Noordzee en de grote industriegebieden in Noordwest-Europa. We liggen op de weg tussen de overzeese aanvoer van koolstofarme molecules en de verbruikers, en in omgekeerde richting tussen de industrie die CO₂ moet wegvoeren en de sites voor veilige opslag in de Noordzee. Op die manier kunnen we grote volumes aantrekken en het schaaleffect doen spelen in de kost van onze diensten. We zijn op koers om voor de Belgische en Noordwest-Europese industrie de waterstof- en CO₂-hub bij uitstek te worden.

Pascal De Buck

  We zijn er om de samenleving bevoorradingszekerheid te bieden en tegelijk de groene transitie te versnellen."

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

Wat zijn de uitdagingen die voor ons liggen?

Pascal De Buck Er is absoluut een integrale benadering van de energiesystemen in hun geheel nodig. De transitie maken naar netto nul uitstoot is immers een drievoudige uitdaging. We moeten zorgen voor een energiemix die koolstofneutraal is terwijl gezinnen en bedrijven op ieder moment de nodige energie blijven hebben en dat alles tegen een zo laag mogelijke kost voor een samenleving. Dat kan alleen door alles in zijn samenhang te bekijken en te plannen. De energie-efficiëntie moet omhoog, we hebben meer groene elektriciteit nodig, we hebben meer groene en koolstofarme molecules nodig, en we moeten zorgen dat afgevangen CO₂ naar hergebruik of opslag kan. Al die oplossingen moeten we als een Zwitsers horloge doen samenwerken in een efficiënt geheel voor alle verbruikers.

Andries Gryffroy Efficiënt investeren vraagt een langetermijnaanpak. Voor de ontwikkeling van de waterstof- en CO₂-infrastructuur werken we nauw samen met de markt. Tegelijk is verder vooruitkijken de boodschap: om op lange termijn kostenefficiënt te zijn voor de samenleving moeten we vandaag infrastructuur met de juiste omvang bouwen voor de volumes later komen. Het is dan ook belangrijk om samen met de overheden mechanismen te vinden om de risico’s van de initiële investeringen in te perken.

Hoe ziet duurzame ontwikkeling eruit voor Fluxys?

Andries Gryffroy Met onze investeringsplanning voor waterstof- en CO₂-infrastructuur in ons land brengen we oplossingen voor de grootschalige decarbonisering die de samenleving nodig heeft. De ESG-aanpak die we in 2023 samen met onze stakeholders verder hebben verdiept geeft ons richting. Het is ons kompas om voor het geheel van onze stakeholders onze activiteiten in een langetermijnperspectief duurzaam te ontwikkelen.

Andries Gryffroy

  Efficiënt investeren vraagt een langetermijnaanpak."

Andries Gryffroy
Voorzitter van de raad van bestuur

Mijlpalen 2023

 • 24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid
  De geopolitieke toestand heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. Overal in Europa hebben onze ploegen het hele jaar door alles in het werk gesteld voor de bevoorradingszekerheid. Het Belgische net bevestigde eens te meer zijn rol als energiedraaischijf voor Europa met de doorvoer van grote hoeveelheden naar Nederland en Duitsland. We brachten volop stromen aan vanuit Noorwegen, vanuit het Verenigd Koninkrijk en via onze LNG-terminals. In Duitsland voerden we belangrijke hoeveelheden aan vanuit België en Nederland, vanuit de nieuwe drijvende LNG-terminals in het noorden en ook vanuit en naar Zwitserland. Desfa in Griekenland stond in voor substantiële doorvoer naar Bulgarije en TAP bleef voor grote hoeveelheden naar Europa zorgen.
 • Bijkomende vervoerscapaciteit klaar voor waterstof
  In België hebben we voor de versterking van de bevoorradingszekerheid op de as Zeebrugge-Brussel een bijkomende pijpleiding aangelegd en in Duitsland zijn we begonnen met de vernieuwing van een gedeelte van de TENP-leiding. De nieuwe infrastructuur is ontworpen om waterstof te vervoeren zodra de markt er klaar voor is. Zo versterken we de bevoorradingszekerheid en zijn we tegelijk klaar voor de versnelling naar de koolstofarme molecules in het energiesysteem van morgen.
 • Sterke partners voor grootschalige decarbonisering
  De Europese industrie op grote schaal oplossingen bieden om te decarboniseren, daar gaan we voor. In België bouwen we volop verder aan een multi-moleculehub voor het vervoer van waterstof en CO₂. En met verschillende partners bundelen we de krachten om de centrale ligging van België maximaal in te zetten voor de grootschalige decarbonisering van de industrie in Noordwest-Europa. Grensoverschrijdende waterstofverbindingen onderzoeken we met Open Grid Europe in Duitsland en Hynetwork Services in Nederland. Ook met National Gas in het Verenigd Koninkrijk werken we samen in het kader van de energietransitie. En grensoverschrijdende CO₂-routes verkennen we met Open Grid Europe en Wintershall Dea in Duitsland.
 • Fluxys hydrogen en Fluxys c-grid kandidaat-netbeheerders in België
  In België werd in juli de federale waterstofwet goedgekeurd die de aanduiding van de Belgische waterstofvervoersnetbeheerder regelt. In lijn met die wet heeft Fluxys Belgium dochterbedrijf Fluxys hydrogen opgericht dat kandidaat is voor het beheer van het Belgische waterstofnetwerk. Verwacht wordt dat de federale regering in de eerste maanden van 2024 de netbeheerder zal aanduiden. De regio’s zetten een regulatoir kader op voor CO₂-vervoersactiviteiten. Daarop anticiperend hebben we samen met Pipelink, Socofe en SFPIM het dochterbedrijf Fluxys c-grid opgericht, een afzonderlijk bedrijf dat klaar staat om zich kandidaat te stellen voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van de CO₂-vervoersinfrastructuur op Belgisch grondgebied.
 • Energiepotentieel Noordzee voluit aanboren
  De Noordzeelanden willen tegen 2050 hun gecombineerde offshore opwekkingscapaciteit verhogen tot 300 GW aan windenergie. Op die manier willen ze van de Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa maken. Om maximaal groene waterstof uit de Noordzee-wind aan land te brengen, heeft Fluxys op de North Sea Summit in Oostende met de andere grote gasvervoersnetbeheerders de krachten gebundeld om samen met de elektriciteits-transmissienetbeheerders de beste infrastructuur uit te bouwen zodat geen zuchtje wind verloren gaat in de Noordzee.
 • Partner in grootste Duitse vervoersnetbeheerder
  In 2023 werd Fluxys 24% partner in Open Grid Europe (OGE). Het partnerschap past perfect in onze strategie. OGE is de grootste Duitse vervoersnetbeheerder en is net als Fluxys een voortrekker op het gebied van waterstof- en CO₂-infrastructuur. Met waterstof- en CO₂-infrastructuur die elkaar sterk aanvult, versnellen we de ontwikkeling van grensoverschrijdende routes voor waterstof en CO₂ tussen België en Duitsland.
 • Waaier uitvoeroplossingen voor CO₂
  We werken met partners volop samen aan infrastructuur die de industrie een oplossing biedt om afgevangen CO₂ weg te brengen naar veilige en permanente opslag in de Noordzee. Met Equinor onderzoeken we een onderzeese pijpleiding tussen Zeebrugge en opslagsites in Noorse wateren. In de havens van Duinkerke, Antwerpen en Gent werken we aan installaties voor CO₂-uitvoer per schip naar opslagsites in de Noordzee.
 • Partner in Omaanse vervoersnetbeheerder
  Een robuuste waterstofmarkt in België en Europa is een waardeketen met een ruim palet aan bronnen, dichtbij en ook overzee. In dat perspectief zijn we partner geworden in OQGN, de staatsvervoersnetbeheerder van Oman. Het land heeft de ambitie en de troeven om een toonaangevende exporthub voor hernieuwbare waterstof worden en OQGN is net als Fluxys een pionier in decarbonisatieprojecten. Samen verkennen we strategische samenwerking in de ontwikkeling van waterstof- en CO₂-infrastructuur in Oman.

Kerncijfers

Fluxys Group kerncijfers

Download

Download het volledige jaarlijks financieel verslag 2023 van Fluxys Group voor meer informatie over de strategie van ons bedrijf, de hoogtepunten van het jaar en financiële situatie.
Annual Report 2023 cover
 • Fluxys