Perspectieven

Samen met de industrie en onze partners hebben we de versnelling ingezet. We staan in de startblokken om voor de Belgische en Noordwest-Europese economie de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen.

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

De komende jaren willen we ons proces van waardecreatie met de betrokkenheid van onze stakeholders verder in een ESG-benadering stimuleren. We zetten koers vanuit dit perspectief.

Daniel Termont
Voorzitter van de raad van bestuur

Mijlpalen 2022

 • 24/7 in de bres voor de bevoorradingszekerheid

  De geopolitieke toestand heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. De Interconnector-leiding, de stromen vanuit Noorwegen en de LNG-terminals in Zeebrugge en Duinkerke zorgden voor maximale aanvoer naar het Belgische net. Zo konden leveranciers naast de bevoorrading van België ook ongeziene hoeveelheden aardgas naar Nederland en Duitsland brengen. Ook de Transitgas-leiding in Zwitserland sprong bij voor de bevoorrading van Duitsland. En in Zuid-Europa waren de TAP-leiding en Desfa in Griekenland volop aan de slag voor bijkomende stromen die nodig waren.

 • Multi-moleculesysteem krijgt vorm

  Klimaatneutraal worden: daarvoor moeten waterstof en CO2 kunnen circuleren. Samen met de industrie, onze partners en onze aangrenzende operatoren hebben we de beweging versneld. In België zijn in een waaier industriële clusters leiding- en terminallingprojecten voor waterstof en CO2 in volle voorbereiding en in Duitsland lopen eveneens diverse samenwerkingen rond waterstof- en CO2-infrastructuur. Ook de TAP-leiding en DESFA in Griekenland maken zich klaar om waterstofvervoer te faciliteren.

 • Nieuwe infrastructuur: nu voor aardgas en klaar voor waterstof

  Met de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa was snel schakelen ook de boodschap voor nieuwe infrastructuur die nodig is. In België brachten we alles in gereedheid voor de eerste fase in de aanleg van de leiding Zeebrugge-Opwijk: het stuk Desteldonk-Opwijk. Daarmee verhogen we onze capaciteit om aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te vervoeren. Tegelijk is de leiding een eerste stap in de versnelling van de energietransitie: de leiding kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof zodra de markt er klaar voor is. Eind 2023 nemen we het leidingstuk Desteldonk-Opwijk in gebruik. In Duitsland zijn de voorbereidingen getroffen voor de vervanging van een gedeelte van de TENP-infrastructuur. Het nieuwe leidingstuk versterkt de bevoorradingszekerheid en kan eveneens ingezet worden voor waterstof zodra de markt omschakelt.

 • Partner in LNG-terminal Chili

  Fluxys werd samen met institutionele investeerder EIG voor 80% partner in GNL Quintero, de grootste LNG-invoerterminal in Chili. De energietransitie staat hoog op de agenda in Chili, met ambitieuze doelstellingen voor de productie van groene waterstof uit de overvloedige energie uit zon en wind. De Quintero LNG-terminal is een sleutelfactor voor de bevoorradingszekerheid in Centraal-Chili en de infrastructuur ondersteunt de decarboniseringsstrategie van het land door de aantrekkende markt voor hernieuwbare energiebronnen en de uitstap uit steenkool te bevorderen.

 • How will you change the world?

  Hard aan de kar duwen en innovatief zijn om mee te bouwen aan een klimaatneutrale samenleving. Dat is de boodschap in onze multimedia-campagne waarmee we op volle kracht onze jacht op talent hebben voortgezet. Met succes: bijna 150 nieuwe collega’s versterkten ons als team. Snel thuisvoelen maakt het verschil. Daarom zorgen we voor een warm onthaal in een innovatief integratietraject.

 • Stap vooruit naar onze eigen klimaatneutraliteit

  Ons engagement: tegen 2035 als bedrijf klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpaal is om tegen 2025 onze uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 2017. In 2022 haalden we die kaap voor de methaanemissies in onze vervoers- en opslagactiviteit. In onze LNG-activiteit zijn 3 bijkomende hervergassers met zeewater in aanbouw die de emissies van de terminal in Zeebrugge zullen verminderen.

 • Samenwerking België-Duitsland verder opgetrokken

  Op de Belgisch-Duitse energietop in Zeebrugge begin 2023 kwamen beide landen overeen om hun energiesamenwerking verderop te trekken. Sleutelelement in die samenwerking is te zorgen voor een leidingcorridor om waterstofvervoer tussen België en Duitsland te faciliteren.

 • Banden met Open Grid Europe versterkt

  In maart 2023 is Fluxys 24% partner geworden in Open Grid Europe (OGE), de grootste vervoersnetbeheerder in Duitsland. De overname past perfect in de strategie van Fluxys om de essentiële infrastructuurpartner te worden om de energietransitie te versnellen. Fluxys Belgium en OGE zijn allebei voortrekkers op het gebied van decarboniseringsoplossingen en werken samen om tegen 2028 grensoverschrijdende infrastructuur voor waterstof klaar te hebben. Voor CO2 bundelen beide bedrijven de krachten om tegen 2030 te zorgen voor een backbone om CO2 vanuit Duitsland via België naar permanente offshore opslag te brengen.

Kerncijfers

1301
medewerkers
147
nieuwe medewerkers

€905 Mln
welvaartsbijdrage

Naar multimoleculesystemen om te decarboniseren