Over Fluxys Belgium

Wie we zijn

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 174 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Naar een multi-molecule infrastructuur

Dankzij onze first mover aanpak hebben we onze infrastructuur weten uit te bouwen tot de centrale draaischijf van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Klanten kunnen ons netwerk gebruiken om gas in België te leveren of om het naar een aangrenzende markt te vervoeren voor levering in Noordwest-Europa.

Ons engagement voor de klimaatdoelstellingen maakt integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie met als centrale focus onze sleutelrol als infrastructuurbedrijf in de versnelling van de energietransitie. Onze aanpak voor het vervoer van de molecules voor een koolstofneutrale toekomst ligt volledig in lijn met het decarboniseringspakket en de waterstofstrategie van de Europese Commissie, de waterstofstrategie van de Belgische federale regering en de klimaataanpak in de gewesten.

Rekening houdend met de evoluties in het wettelijk en regulatoir kader brengen we alles in gereedheid om in lijn met de industriële vraag ons net om te bouwen tot een multi-moleculesysteem waarin we naast aardgas en biomethaan ook waterstof en andere koolstofneutrale molecules en CO2 vervoeren. Daarmee bieden we de industrie krachtige hefbomen om op grote schaal de CO2-uitstoot te verminderen en zo de economische activiteit en de werkgelegenheid duurzaam te bestendigen.

Focus op veiligheid

Ongeveer de helft van de 900 personeelsleden is werkzaam in de hoofdzetel in Brussel. De andere helft is actief in onze regionale exploitatiesectoren, de LNG-terminal in Zeebrugge, de opslaginstallaties Loenhout en onze compressiestations. Aangezien we verantwoordelijk zijn voor het vervoer van een energie waaraan risico's zijn verbonden, is veiligheid onze topprioriteit. Meer dan de helft van onze personeelsleden staat in voor de aanleg van veilige installaties en de veilige exploitatie ervan.

Ethische Code

We zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving, hanteren hoge normen inzake mensenrechten, en engageren ons tot ethisch zakendoen door verantwoord om te gaan met onze bedrijfspartners.

Download de Ethische Code (PDF 233KB)

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Fluxys Belgium
    Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
    +32 2 230 02 39