Over Fluxys Belgium

Wie we zijn

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot energie-infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 9 miljard kubieke meter en een site voor ondergrondse gasopslag.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.


Centrale gasdraaischijf

Dankzij onze first mover aanpak hebben we onze infrastructuur weten uit te bouwen tot de centrale draaischijf van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Klanten kunnen ons netwerk gebruiken om gas in België te leveren of om het naar een aangrenzende markt te vervoeren voor levering in Noordwest-Europa.


Focus op veiligheid

Ongeveer de helft van de 900 personeelsleden is werkzaam in de hoofdzetel in Brussel. De andere helft is actief in onze regionale exploitatiesectoren, de LNG-terminal in Zeebrugge, de opslaginstallaties Loenhout en onze compressiestations. Aangezien we verantwoordelijk zijn voor het vervoer van een energie waaraan risico's zijn verbonden, is veiligheid onze topprioriteit. Meer dan de helft van onze personeelsleden staat in voor de aanleg van veilige installaties en de veilige exploitatie ervan.


Ethische Code

We zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving, hanteren hoge normen inzake mensenrechten, en engageren ons tot ethisch zakendoen door verantwoord om te gaan met onze bedrijfspartners.

Download de Ethische Code (PDF 233KB)

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
    Fluxys Belgium
    +32 2 230 02 39