CO₂ vervoer

CO2-infrastructuur voor België

Geen woorden maar daden. We zijn volop bezig met het omvormen van onze installaties om de maatschappij tegen 2050 klimaatneutraal te helpen maken.

Op basis van onze ervaring met aardgas bundelen we de krachten met de industrie en onze andere stakeholders om vanaf 2025 onze infrastructuur uit te bouwen tot 3 complementaire netten voor het vervoer van:

 • methaan (waarin koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan hoeveelheden aardgas steeds meer zullen vervangen),
 • waterstof,
 • CO2

Doordat we koolstofneutrale energiedragers vervoeren in het gasnet en het circulaire gebruik van afgevangen CO2 mogelijk maken, ontwikkelen we nieuwe oplossingen voor de industrie in haar inspanningen om herstel en groei op een duurzame manier te bereiken.

Vraag naar en aanbod van waterstof en CO2 in specifieke clusters moeten op elkaar worden afgestemd. Dankzij onderlinge overeenkomsten tussen de verschillende betrokkenen (leveranciers en afnemers) hebben we verschillende veelbelovende infrastructuurvoorstellen gelanceerd.

CO₂ infrastructuurvoorstellen

Uit de informatieronde blijkt dat de markt een mature behoefte heeft aan CO2-infrastructuur met open toegang in specifieke gebieden.

 

Meer informatie over onze CO₂-infrastructuurvoorstellen

Fluxys CO2 projects

U kunt de vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo het in kaart brengen van de infrastructuur blijven verfijnen.

Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de CO2-infrastructuur voor België vorm te geven.

Wilt u weten hoe we tot deze voorstellen kwamen?

 • Infosessie 26/01/2021
  Mogelijke gebruikers van de waterstof- en CO2-infrastructuur werden uitgenodigd op onze infosessie op 26/01/2021. Tijdens de sessie hebben we de grote lijnen van onze aanpak, het commerciële proces en de technische oriënteringen uiteengezet.

  Lees meer
 • Informatieronde
  We vroegen mogelijke gebruikers van de waterstof- en/of CO2-infrastructuur om een vragenlijst in te vullen. Met de informatie uit de vragenlijst kunnen we een duidelijk overzicht krijgen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

  De input die we uit de antwoorden verzamelden, is ons instrument om een duidelijk overzicht te ontwikkelen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

  Lees meer
 • Verzamelen en bundelen
  Dit is het consolideren en bundelen van de verzamelde resultaten via de antwoorden uit de informatieronde. Bilaterale uitwisselingen met de marktspelers hebben ons geholpen ons begrip van de marktbehoeften te vergroten.

  Lees meer
 • Vraag en aanbod samenbrengen
  Uitgaande van de verzamelde gegevens benaderen we deelnemers om hen de mogelijkheid te bieden onderling contact op te nemen om hun vraag naar en aanbod van zowel waterstof als CO2 met elkaar overeen te stemmen.

  Lees meer
 • Infrastructuurvoorstellen
  Dit is het actualiseren van de ontwikkelingen in de waterstof- en CO2-markten terwijl we waterstof- en CO2-infrastructuurvoorstellen doen op basis van de geïdentificeerde marktinteresse en het met elkaar overeenstemmen van de vraag naar en het aanbod van waterstof en CO2 in specifieke clusters.

  Lees meer