Fluxys benoemd als waterstofvervoersnetbeheerder

Fluxys hydrogen is op 26 april 2024 door de Belgische overheid benoemd als waterstofvervoersnetbeheerder. We zijn trots op deze belangrijke mijlpaal en gaan voluit om de nieuwe energietoekomst te versnellen.

Uit de benoeming tot HNO (Hydrogen Network Operator voor België) blijkt de gedeelde ambitie van de Belgische regering om de energietransitie vorm te geven. Dit geeft Fluxys hydrogen de kans om een waterstofnet verder uit te bouwen en de energietransitie te realiseren.

Persbericht

logo Fluxys Hydrogen

Fluxys hydrogen deelt jaren ervaring met Fluxys Belgium

Als volle dochteronderneming van Fluxys Belgium kan Fluxys hydrogen rekenen op de expertise en capaciteiten van de Belgische vervoersnetbeheerder van de voorbije decennia. Fluxys Belgium heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring in de ontwikkeling, de aanleg en de veilige exploitatie van leidinginfrastructuur.

Sinds 2021 bereidt Fluxys Belgium zijn infrastructuurnet voor op waterstofvervoer. Nu staat Fluxys hydrogen klaar om die taak op zich te nemen en de markt een netwerk met open toegang aan te bieden en de overgang naar waterstof te versnellen.

Fluxys hydrogen staat op één lijn met de federale waterstofstrategie

In lijn met de federale waterstofstrategie zal Fluxys hydrogen de ontwikkeling en exploitatie van een waterstof leidingnetwerk op zich nemen, dat deel uitmaakt van de “European Hydrogen Backbone”. Zo zal de noodzakelijke koolstofarme energie vervoerd kunnen worden zowel voor de Belgische markt als de buurlanden. Deze molecules zijn een noodzakelijk onderdeel van de energiemix, nodig om de maatschappij te de-carboniseren op een kost-efficiënte manier en rekening houdend met de bevoorradingszekerheid.

Alles over waterstof

H2 infrastructuur

Waarom is waterstof belangrijk voor de Belgische industrie?

Hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, is niet onbeperkt beschikbaar. Als bedrijven een evenwicht zoeken tussen bevoorradingszekerheid, klimaatimpact en kostprijs, komt waterstof vaak naar voren als de beste optie en wordt waterstof een belangrijke schakel op de weg naar een klimaatneutrale economie.

Lees meer

Bent u geïnteresseerd in een aansluiting op het waterstofnet?

Sluit u aan

Nog niet aangesloten?
Ontdek hoe u klant wordt bij Fluxys hydrogen.