Hydrogen, alleskunner voor een klimaatneutrale economie

We zitten midden in een energietransitie. Hoe we energie produceren, vervoeren en gebruiken ziet er binnenkort helemaal anders uit. Via ons uitgebreid en betrouwbaar netwerk aan pijpleidingen brengen we hydrogen, ook wel waterstof of H2 genoemd, tot bij industriële bedrijven.

Tegen 2026 willen we de eerste capaciteit aanbieden om waterstof te vervoeren. Zo bouwen we met volle overtuiging mee aan een klimaatneutrale economie en samenleving. 

Waarom het Atomium om de H2-molecule voor te stellen?

Wat is hydrogen?

Hydrogen is de Engelse term die de industrie vaak gebruikt voor de molecule waterstof of H2. Het is het meest voorkomende chemische element op onze planeet, zelfs in het heelal.

Er is meer dan genoeg van, al vindt u de molecule niet zomaar in de natuur. Waterstof kan met energie afgesplitst worden van andere moleculen, zoals water (H2O) of aardgas (CH4).

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager: een stof waarin energie is opgeslagen, die weer vrijkomt bij verbranding.  

De eigenschappen en kleuren van hydrogen 

Hydrogen is een geur- en kleurloos gas. Toch gebruiken we verschillende kleuren om aan te geven hoe de waterstof wordt geproduceerd en of er bij die productie al dan niet het broeikasgas CO2 vrijkomt.

Waterstof kan op verschillende manieren worden gemaakt, onder meer door elektrolyse, waarbij water onder stroom uiteenvalt in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Als die elektrolyse gebeurt met hernieuwbare elektriciteit uit zon of wind komen er geen broeikasgassen vrij. Dat noemen we groene waterstof.

We spreken van roze of paarse waterstof als de elektrolyse gebeurt met elektriciteit afkomstig van kerncentrales.

Er is ook grijze waterstof, die niet met water maar met aardgas wordt gemaakt. Door aardgas te kraken, komt er naast waterstof echter CO2 vrij. Als we die CO2 afvangen voor opslag of hergebruik, voorkomen we dat het broeikasgas in de atmosfeer terechtkomt. Dat is blauwe waterstof.

Naar een klimaatneutrale economie

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas hebben voor enorme welvaart gezorgd, maar bij de verbranding ervan komen er gigantische hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering een halt toe te roepen, is een energietransitie hoogstnoodzakelijk.

We vervangen fossiele brandstoffen door energiebronnen die geen broeikasgassen veroorzaken, zoals zonne- en windenergie. Elektrificatie van onder meer auto’s en warmtepompen met die hernieuwbare energie speelt daarbij een cruciale rol.

Maar met elektrificatie alleen komen we er niet.

Waarom is hydrogen nodig?

Hernieuwbare energie, zoals zon en wind, is niet onbeperkt voorhanden. De projecties van de Europese Commissie voor 2050 tonen dat een energiesysteem met netto nul uitstoot wellicht zal steunen op koolstofneutrale elektriciteit én op koolstofneutrale molecules zoals waterstof, biomethaan, synthetisch methaan en biobrandstoffen.

In de zoektocht van bedrijven naar een evenwicht tussen bevoorradingszekerheid, klimaatimpact en kostprijs komt waterstof vaak als beste optie naar voren.

Daarnaast is er een scala van industriële processen waarvoor elektrificatie geen optie is. Zo gebruiken de cement- en staalindustrie steenkool en aardgas om hoogovens te verhitten. Met elektriciteit is dat niet mogelijk, met hydrogen wel. Dat maakt van hydrogen een belangrijke schakel richting een klimaatneutrale economie.

Meervoudigheid is de sleutel naar de energietoekomst. Én groene elektriciteit, én koolstofneutrale molecules in hun diverse vormen. Dat betekent elektrificatie met groene stroom waar mogelijk en schone molecules waar dat nodig is of beter, rekening houdend met kosten, de voorzieningszekerheid en de vermindering van CO2-uitstoot.

Over energietransitie

Hoe verkleint hydrogen de CO2-uitstoot van de industrie?

De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag, zo ook in de industrie. Gelukkig zijn er oplossingen. Hydrogen heeft een duidelijk potentieel voor industriële bedrijven om productieprocessen om te vormen en klimaatneutraal te maken.

Naar een klimaatneutrale industrie

Voor een klein land als België hebben we een grote industrie. Heel wat grote industriële spelers zijn hier actief en creëren lokale werkgelegenheid en welvaart. Tegelijkertijd is de industrie verantwoordelijk voor 40 percent van de CO2-uitstoot in ons land.

Daarom lanceren bedrijven allerlei initiatieven en innovaties om hun uitstoot te verminderen. Machines en apparatuur vernieuwen, productieprocessen optimaliseren, gebouwen isoleren en ga zo maar door. Dat zijn een voor een investeringen die een positief effect hebben op het klimaat én het kostenplaatje van de bedrijven: hun energierekening gaat omlaag en minder uitstoot betekent ook minder geld uitgeven aan de emissierechten per miljoen ton CO2 die wordt uitgestoten.

En de onvermijdelijke (proces)CO2 die zware industrie nog uitstoten, wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Zo verminderen bedrijven op grote schaal de uitstoot van CO2.

Ook Europa voluit voor de waterstofeconomie

Met Fit For 55 werkt de Europese Commissie naar 55 procent CO₂-reductie in alle 27 lidstaten tegen 2030. En met de Europese Green Deal is het doel om Europa als eerste continent klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hydrogen speelt een centrale rol in het Europese draaiboek om beide doelstellingen te behalen. De Europese strategie ambieert een volledig ecosysteem rond waterstof op te bouwen, zodat de industrie zich kan aanpassen, de EU haar klimaatdoelstellingen kan halen én de energiebevoorradingszekerheid van Europa versterkt.

 

Grote stappen voorwaarts in onderzoek en innovatie

De energietransitie is volop bezig, we hebben geen tijd om achterover te leunen. Hydrogen uit aardgas is vandaag nog goedkoper dan CO2-neutrale hydrogen. Studies van het Internationaal Energieagentschap tonen aan dat de prijs van propere waterstof snel en fors kan dalen.

Energie uit zon en wind wordt almaar goedkoper. Bedrijven en overheden wereldwijd investeren miljoenen in onderzoek en infrastructuur om de waterstofeconomie in snel tempo uit te bouwen. Daarbovenop wordt CO2 uitstoten jaar na jaar duurder via het emissiehandelssysteem van de Europese Unie. Bij industriële bedrijven kan de factuur aan emissierechten oplopen tot miljarden euro's per jaar. Dat alles maakt het economisch interessant om mee op de waterstoftrein te springen.

Ook wij bij Fluxys zitten niet stil. Hoe krijgen we waterstof van de producent naar de verbruiker? Hoe maken we ons bestaande netwerk future-proof om de molecule te vervoeren? We bouwen volop mee aan de waterstofeconomie. Tegen 2026 zullen onze eerste pijpleidingen klaar zijn om waterstof te vervoeren. Het is de eerste stap in onze ambitie om verbindingen te leggen tussen industriële zones en ook connecties te maken met buurlanden.

Hoe helpen we bedrijven bij de transitie naar hydrogen?

Heel wat industrieën kijken naar de mogelijkheden van waterstof en CO2-afvang om hun uitstoot te verminderen. Om die ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn we bij Fluxys volop bezig om ons netwerk van pijpleidingen future-proof te maken.

Onze ambitie uit zich in drie cijfers: 30x30x30

Tegen 2030 willen we de capaciteit aanbieden om 30 TWh aan waterstof te vervoeren, een hoeveelheid energie die ruim een derde van het totale elektriciteitsverbruik in België vertegenwoordigt.

Tegen 2030 willen we ook de capaciteit aanbieden om jaarlijks 30 miljoen ton CO2 te vervoeren - het equivalent van 13 miljoen wagens van de weg halen, elk jaar opnieuw. Ter vergelijking: in België rijden 5,9 miljoen personenauto’s rond.

Over ons

Infrastructuur voor energietransport: een heuse ondergrondse beweging

We gaan in dialoog met de industrie om tijdig onze bestaande infrastructuur aan te passen en waar nodig nieuwe leidingen aan te leggen. Om de energietransitie van bedrijven mogelijk te maken en te versnellen, mikken we op de uitbouw van waterstof- en CO2-leidingen voor én tussen de industrie in Vlaanderen en Wallonië.

Vandaag al hebben we een sterk vertakt netwerk aan pijpleidingen voor aardgas. Dat evolueert naar een netwerk dat ook CO₂ en waterstof transporteert. Zo maken we van België een invoer- en doorvoerland in Europa voor moleculen als CO2 en waterstof. Onze bestaande terminal in Zeebrugge en de toekomstige terminals in Gent en Antwerpen spelen een sleutelrol om die ambitie waar te maken, als invoerhub van waterstof of uitvoerpunt van CO2

Onze buurlanden bouwen eveneens volop aan waterstof-infrastructuur. In die beweging past ons Belgisch netwerk in een grote Europese backbone die nodig is om de energieonafhankelijkheid te vergroten. En vanuit een  internationaal perspectief leggen we de basis om onze rol van energiedraaischijf in het centrum van Noordwest-Europa duurzaam te bestendigen en te versterken.


Onze terminals als Europese spelverdelers

Zeebrugge is een van de belangrijkste LNG-havens in Europa. Ook die passen we aan zodat de terminal klaar is om hydrogen en afgeleide vormen zoals ammoniak, methanol of synthetisch aardgas te transporteren en op te slaan. In Antwerpen bouwen we mee aan de ontwikkeling van een invoerterminal voor ammoniak. En daar stopt het niet.

In Europa is niet voldoende wind- en zonne-energie aanwezig om de volledige industrie van groene energie te voorzien. Om een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te bekomen, voeren we hydrogen in via schepen vanuit landen waar zonne- en windenergie in overvloed aanwezig is. Speciale laadarmen pompen de waterstof aan land, waarna het wordt opgeslagen of via pijpleidingen tot bij de industrie geraakt.

Via de bestaande terminal in Zeebrugge en toekomstige terminals in Gent en Antwerpen kan CO2 die bedrijven afvangen, worden afgevoerd en veilig worden opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden onder de Noordzee. Die terminals zullen op die manier een sleutelrol spelen om van België een invoer- en doorvoerland te maken voor moleculen als hydrogen en CO2.

 

Wat is het potentieel van hydrogen voor uw bedrijf?

U heeft de ambitie om de uitstoot van uw bedrijf verregaand te verminderen. Of sterker nog, u wil uw bedrijf klaarstomen voor een klimaatneutrale toekomst. Dat is niet alleen interessant voor het klimaat maar ook voor de toekomstvisie van uw onderneming. 

Maar, hoe maakt u dat waar? Onze experten adviseren u graag om de energietransitie van uw bedrijf mogelijk te maken en te versnellen. Ontdek ons aanbod hieronder.  
 

Toon uw interesse in waterstof voor uw bedrijf 

We zijn nieuwsgierig naar de noden en vragen van uw bedrijf. Want hoe meer zicht we hebben op de marktvraag, hoe beter we onze infrastructuur en diensten daarop afstemmen. Toon uw interesse. Zo zorgen we dat bedrijven zich vlot met ons waterstofnetwerk kunnen verbinden. 

Ja, dat wil ik

Connecteer met andere bedrijven 

Heel wat bedrijven lopen warm voor waterstof, ofwel in de productie ofwel in de consumptie. Het is voor bedrijven niet altijd gemakkelijk een producent of afnemer te vinden, en daar helpen wij graag mee als neutrale markt facilitator. Wie weet zijn er bedrijven in uw omgeving die ook kansen zien in de waterstofeconomie en waarmij jullie kunnen verbonden worden? Dat biedt potentieel voor het uitbouwen van waterstofinfrastructuur. Vind gelijkgezinde bedrijven met onze H2-matchmaker.   

Sluit uw bedrijf aan op ons netwerk 

U wil met uw bedrijf voluit gaan voor waterstof. Waar beginnen? Dat doet u door een ‘request for information’ in te vullen, wat het startschot vormt voor het onboardingproces. Daarin onderzoeken onze experts samen met u hoe we kunnen samenwerken. 

Graag

Nieuws en persberichten