Onze infrastructuur

Vervoersnet

Uitstekend geïnterconnecteerd

Het vervoersnet van Fluxys Belgium is uitstekend verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn. Het gas ook in beide richtingen in het netwerk stromen naar alle naburige markten. Dankzij zijn veelzijdigheid gebruiken de klanten het Belgische net zowel voor hun leveringen naar België als voor grens-tot-grensvervoer om andere markten in Noordwest-Europa te bevoorraden.

Lengte van het net

4.000 km

Interconnectiepunten aan de grens

Interconnectiepunten met alle naburige markten: VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg

Aansluitingspunten in België

Aansluitingen met 17 distributienetbeheerders

Aansluitingen met 230 industriële vestigingen en gasgestookte elektriciteitscentrales

Compressiestations

Berneau, Weelde, Winksele, Zelzate


Conversie van het netwerk naar hoogcalorisch gas

Het gassysteem in België bestaat uit twee afzonderlijke netwerken: een netwerk voor hoogcalorisch gas en een netwerk voor laagcalorisch gas. Het laagcalorische gas is afkomstig uit het Groningen-veld in Nederland en de uitvoer van laagcalorisch gas zal geleidelijk worden stopgezet tussen 2024 en 2030. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders schakelen daarom eindgebruikers geleidelijk om van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch aardgas. De conversie van het netwerk zou tegen 2024 klaar moeten zijn.

Meer over de conversie naar hoogcalorisch gas

LNG-terminal Zeebrugge

LNG-toegangspoort naar Noordwest-Europa en daarbuiten

De LNG-terminal van Zeebrugge is een toegangspoort voor vloeibaar aardgas (LNG) naar Noordwest-Europa en daarbuiten. In de installatie kunnen grote LNG-schepen worden gelost en kan het LNG tijdelijk worden opgeslagen. Het LNG kan worden hervergast en in het vervoersnet worden geïnjecteerd voor levering in Noordwest-Europa of opnieuw aan boord van LNG-schepen worden geladen om andere markten te bevoorraden. Rechtstreekse overslag van LNG tussen twee schepen is ook mogelijk.


Grootschalig en kleinschalig LNG

De terminal van Zeebrugge kan niet alleen grote LNG-schepen en grote LNG-volumes ontvangen , maar ook kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens laden voor de zogenaamde kleinschalige LNG-markt: LNG wordt gebruikt als een alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens of als brandstof voor industriële klanten die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.

Maximale technische capaciteit

Hervergassingscapaciteit

Capaciteit voor scheepsoverslag

Opslagcapaciteit

Uitzendcapaciteit

 

174 TWh/jaar

107 transshipments (214 schepen)/jaar

566.000m³ LNG (5 opslagtanks)

27,8 GWh/uur

Ontvangen LNG-schepen
sinds de ingebruikneming in 1987

2.800

LNG

Ondergrondse opslag in Loenhout

Loenhout is een unieke Fluxys-installatie waar we een ondergrondse gasopslaginstallatie exploiteren die functioneert als een reusachtige buffer voor het energiesysteem.

Opslagcapaciteit

7.610 GWh

Injectiecapaciteit

3,75 GWh/uur

Uitzendcapaciteit

7,25 GWh/uur

 

Ontdek onze site in Loenhout

Indicatief Investeringsplan op 10 jaar

Het indicatieve investeringsplan 2023-2032 consolideert alle investeringen in verband met de evolutie van de binnenlandse aardgasmarkt (rekening houdend met nieuwe west-oost stroompatronen), het behoud en de vernieuwing van de infrastructuur van Fluxys Belgium en Fluxys LNG.

De investeringen in dit document worden ter indicatie gegeven en hebben betrekking tot de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag in België en de LNG-terminal in Zeebrugge. Fluxys zet zich in om ervoor te zorgen dat nieuwe grote investeringen passen in de energietransitie door ofwel zijn CO2-uitstoot te verminderen, ofwel nieuwe infrastructuur te bouwen die compatibel is met waterstof.

In aanvulling op het indicatieve investeringsplan 2023-2032 opgesteld conform artikel 15/1, §5 van de gaswet, werd een bijlage toegevoegd die momenteel buiten deze wet valt.

In de bijlage worden aanvullende vooruitzichten gepresenteerd van de toekomstige ontwikkeling van de waterstof- en CO2-vervoersnetten in België. Deze concepten zijn deels gebaseerd op een hergebruik van de vervoersinfrastructuur van Fluxys Belgium. Het kader waarin de waterstof- en CO2-vervoersnetten zullen worden ontwikkeld, wordt in de komende jaren verder vastgelegd en de investeringen zullen afhangen van de evolutie van de behoeften en technische mogelijkheden.

 

Download het indicatief investeringsprogramma 2023-2032 (PDF 1.4MB)

TYNDP 2023-2032 NL

Werken in de nabijheid van onze infrastructuur?

Voor al je vragen over de Fluxys infrastructuur, hoe je werkzaamheden moet melden of de juiste veiligheidsmaatregelen implementeert.

Infoworks

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Fluxys Belgium
    Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
    +32 2 230 02 39