Onze infrastructuur

Vervoersnet

Uitstekend geïnterconnecteerd

Het vervoersnet van Fluxys Belgium is uitstekend verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn. Het gas ook in beide richtingen in het netwerk stromen naar alle naburige markten. Dankzij zijn veelzijdigheid gebruiken de klanten het Belgische net zowel voor hun leveringen naar België als voor grens-tot-grensvervoer om andere markten in Noordwest-Europa te bevoorraden.

Lengte van het net

4.000 km

Interconnectiepunten aan de grens

Interconnectiepunten met alle naburige markten: VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg

Aansluitingspunten in België

Aansluitingen met 17 distributienetbeheerders

Aansluitingen met 230 industriële vestigingen en gasgestookte elektriciteitscentrales

Compressiestations

Berneau, Weelde, Winksele, Zelzate


Conversie van het netwerk naar hoogcalorisch gas

Het gassysteem in België bestaat uit twee afzonderlijke netwerken: een netwerk voor hoogcalorisch gas en een netwerk voor laagcalorisch gas. Het laagcalorische gas is afkomstig uit het Groningen-veld in Nederland en de uitvoer van laagcalorisch gas zal geleidelijk worden stopgezet tussen 2024 en 2030. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders schakelen daarom eindgebruikers geleidelijk om van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch aardgas. De conversie van het netwerk zou tegen 2024 klaar moeten zijn.

Meer over de conversie naar hoogcalorisch gas

LNG-terminal Zeebrugge

LNG-toegangspoort naar Noordwest-Europa en daarbuiten

De LNG-terminal van Zeebrugge is een toegangspoort voor vloeibaar aardgas (LNG) naar Noordwest-Europa en daarbuiten. In de installatie kunnen grote LNG-schepen worden gelost en kan het LNG tijdelijk worden opgeslagen. Het LNG kan worden hervergast en in het vervoersnet worden geïnjecteerd voor levering in Noordwest-Europa of opnieuw aan boord van LNG-schepen worden geladen om andere markten te bevoorraden. Rechtstreekse overslag van LNG tussen twee schepen is ook mogelijk.


Grootschalig en kleinschalig LNG

De terminal van Zeebrugge kan niet alleen grote LNG-schepen en grote LNG-volumes ontvangen , maar ook kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens laden voor de zogenaamde kleinschalige LNG-markt: LNG wordt gebruikt als een alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens of als brandstof voor industriële klanten die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.

Maximale technische capaciteit

Hervergassingscapaciteit

Capaciteit voor scheepsoverslag

Opslagcapaciteit

Uitzendcapaciteit

 

104 TWh/jaar

107 transshipments (214 schepen)/jaar

566.000m³ LNG (5 opslagtanks)

22,5 GWh/uur

Ontvangen LNG-schepen
sinds de ingebruikneming in 1987

1.750

LNG

Opslag Loenhout

Opslag Loenhout

In Loenhout exploiteert Fluxys Belgium een ondergrondse opslaginstallatie die functioneert als een reusachtige batterij voor het energiesysteem. De installatie heeft een energieopslagcapaciteit gelijk aan 60.000 keer de enorme batterij die Tesla in Australië heeft gebouwd. Loenhout kan ook 70 keer meer energie leveren en gedurende ongeveer 50 dagen, terwijl de megabatterij haar maximumcapaciteit maar voor 1 uur en 20 minuten kan aanhouden.

Opslagcapaciteit

8 TWh

Injectiecapaciteit

3.75 GWh/uur

Uitzendcapaciteit

7.25 GWh/uur

Indicatief Investeringsprogramma op 10 jaar

Het indicatieve investeringsplan 2022-2031 consolideert alle investeringen in verband met de evolutie van de binnenlandse aardgasmarkt, het behoud en de vernieuwing van de infrastructuur en de realisatie van de doelstellingen van Fluxys Belgium en Fluxys LNG.

Dit indicatieve investeringsplan is opgesteld rekening houdend met zowel de energie- als de geopolitieke situatie die eind 2021 bekend was. Het houdt dus geen rekening met de Oekraïne-crisis die aan het licht is gekomen tijdens de afronding van dit document.

In aanvulling op het indicatieve investeringsplan 2022-2031 opgesteld conform artikel 15/1, §5 van de gaswet, werd een bijlage toegevoegd die momenteel buiten deze wet valt. In de bijlage worden aanvullende vooruitzichten gepresenteerd van de toekomstige ontwikkeling van de waterstof- en CO2-vervoersnetten in België. Deze concepten zijn deels gebaseerd op een hergebruik van de vervoersinfrastructuur van Fluxys Belgium. Het kader waarin de waterstof- en CO2-vervoersnetten zullen worden ontwikkeld, wordt in de komende jaren verder vastgelegd en de investeringen zullen afhangen van de evolutie van de behoeften en technische mogelijkheden.

Download het indicatief investeringsprogramma 2022-2031 (PDF 1.7MB)

  • Heeft u vragen voor Fluxys Belgium?
  • Kunstlaan 31, B-1040 Brussel
    Fluxys Belgium
    +32 2 230 02 39