Ondergrondse opslag in Loenhout

Een reusachtige buffer voor het energiesysteem

Loenhout is een unieke Fluxys-installatie waar we een ondergrondse gasopslaginstallatie exploiteren die functioneert als een reusachtige buffer voor het energiesysteem. De opslagcapaciteit in Loenhout zou ook een cruciale bouwsteen kunnen zijn voor het toekomstige energiesysteem als ons onderzoek naar ondergrondse waterstofopslag succesvol blijkt.

Deze installatie is een aquiferopslag voor hoogcalorisch aardgas met een vaste capaciteit van 7,6 TWh.

Storage Site Loenhout

Aardgas in Loenhout in een notendop

7,6 TWh
opslagcapaciteit
450.000 gezinnen
≍ jaarlijkse gasverbruik van
1,4 mld
m³ ondergrondse opslag

Grootste opslagreservoir van België

 

De installatie heeft een energieopslagcapaciteit die gelijk is aan het jaarlijkse gasverbruik van 450.000 huishoudens. De uitzendcapaciteit van Loenhout (7,25 GWh/uur) komt overeen met 7 kernreactoren.

Loenhout ondersteunt de buffer en flexibiliteit voor bevoorradingszekerheid van België voor piekverbruik tijdens de koude wintermaanden, waarbij vraag en aanbod in evenwicht worden gehouden.

Samen met de LNG-terminals in Zeebrugge (België) en Duinkerke (Frankrijk) is het reservoir van Loenhout een essentieel onderdeel van onze infrastructuur om bij te dragen tot een duurzame en zekere energiebevoorrading.

Opslagcapaciteit

De totale capaciteit van de ondergrondse opslag bedraagt 1,4 miljard m³ van hoogcalorisch aardgas.

Hiervan is iets meer dan de helft (770 mln. m³) bruikbaar gas. De rest (640 mln. m³) is zogenaamd ‘kussengas’ en kan niet uit de ondergrond worden gehaald. Het moet in het opslaggesteente blijven, zodat er altijd voldoende druk is om de opslag goed te laten functioneren.

De 770 miljoen m³ aardgas is een buffer om piekverbruik beter op te vangen, vooral tijdens de koude wintermaanden. Dankzij de opslagcapaciteit hebben klanten een flexibele bron van aardgas voor de continue bevoorrading van hun eindgebruikers of voor hun activiteiten op de gashandelsplaatsen.

 

De unieke geologische eigenschappen van Loenhout

De natuur, niet de mens, heeft diep in de bodem van Loenhout de ideale omstandigheden gecreëerd voor aardgasopslag.

De vestiging in Loenhout is een zogenaamde aquifer, waarin aardgas wordt opgeslagen in poreus gesteente dat werkt als een spons. Zo zijn er ongeveer 30 van in Europa.

Meer dan een kilometer onder de grond bevindt zich een water- en gasdichte rotslaag die poreuze rotsformaties bedekt, waardoor deze bijzonder geschikt is voor de opslag van aardgas. Die opslag begon in 1985 en gaat tot op de dag van vandaag door.

De bodem in Loenhout en omgeving bestaat uit twee essentiële lagen:

  1. Koepelgesteente: koepelvormige gesteentelaag (Namuriaan) die water- en gasdicht is en door haar vorm de onderliggende laag afsluit.
  2. Opslaggesteente: onder het koepelgesteente zit een gesteente (Dinantiaan). Het is als het hoge gesteente waarop de citadel van Dinant staat, maar dan ondergronds. Het opslaggesteente in Loenhout zit vol holtes die zijn gevuld met warm, zout water. Deze laag is ideaal voor aardgasopslag: de holtes zijn groot genoeg en voldoende onderling verbonden om gemakkelijk het aardgas in het gesteente te injecteren en eruit te halen.

De ondergrond in Loenhout