Bouwprojecten in voorbereiding

Leidingen voor de waterstof- en CO2-netten

Fluxys Belgium staat met zijn strategie voor de energietransitie klaar om zijn infrastructuur duurzaam in te zetten als instrument om de koolstofneutrale samenleving mee te helpen waarmaken. We willen onze infrastructuur omvormen en uitbouwen tot complementaire netten waarin we onder meer ook waterstof en CO2 vervoeren. Daarmee werken we volledig in de lijn met de waterstofstrategie van de Europese Commissie en van de Belgische federale regering en de klimaataanpak in de gewesten.

Onze aanpak krijgt vorm in samenwerking met onze klanten, de overheden, aangrenzende operatoren in de buurlanden, de distributienetbeheerders en andere stakeholders. De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden. Zo leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.

Leidingen voor nieuwe gascentrales

Fluxys Belgium bereidt de aanleg van een aantal nieuwe leidingen voor om klaar te zijn voor de komst van nieuwe elektriciteitscentrales op gas. Die centrales zullen nodig zijn ter vervanging van een deel van de nucleaire elektriciteitsproductie die vanaf 2025 uit gebruik gaat. De aanleg van die leidingen hangt af van welke centrales zullen worden gekozen na de veiling voor capaciteitslevering die eind 2021 wordt gehouden. Met de veiling en het zogenoemde capaciteitsvergoedingsmechanisme wil de federale overheid ervoor zorgen dat er na de kernuitstap voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Netversterkingen

Fluxys Belgium bereidt nieuwe aansluitingen ten behoeve van de industrie voor en ook de aanleg van nieuwe leidingen om de capaciteit in het net te verhogen. Die netversterkingen zijn nodig om in bepaalde regio’s de verwachte vraaggroei te kunnen opvangen.

Tracé met zorg gekozen

Bij het uittekenen van het tracé van een leiding houden we rekening met de bestaande en geplande woonzones en industriezones. We evalueren ook de risico’s in de te doorkruisen zones en nemen waar nodig specifieke technische maatregelen. Ook gaat bijzondere aandacht naar landbouwzones, naar het respect voor de fauna en flora en naar archeologische elementen.


Ruime consultatie

Op basis van het voorgestelde tracé vraagt Fluxys de verschillende vergunningen aan die voor de aanleg en de exploitatie van een aardgasleiding nodig zijn. In het kader van een aantal van die vergunningsaanvragen worden openbare onderzoeken georganiseerd. Pas wanneer alle vergunningsprocedures met positief resultaat zijn doorlopen, begint Fluxys Belgium met de aanleg van de leiding.


Overleg met eigenaars en exploitanten

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys Belgium. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.