Zelzate - Kallo

  Waarom dit project?

  Fluxys is een belangrijke voortrekker van de energietransitie in ons land.

  Daarom bereiden we ons voor op de aanleg van een waterstofleiding en een leiding voor CO2 tussen Zelzate en Kallo. Op die manier kunnen leveranciers waterstof als koolstofneutrale energiedrager op de markt brengen en kan de CO2 die bedrijven opvangen tussen twee belangrijke industriële clusters worden vervoerd: de havens van Antwerpen en Gent.

  De verbinding van beide havens is een strategische schakel die een toekomstgerichte oplossing biedt voor de energiebevoorradingzekerheid en de decarbonisering van België en van de buurlanden.

  De aanleg van de leidingen is bovendien een belangrijke stap in de uitvoering van de Belgische federale waterstofstrategie en van de Vlaamse waterstofvisie die erop mikken om van ons land een Europese waterstofhub te maken. 

  De aanleg van de leidingen en de bouw van de bovengrondse installaties zijn gepland vanaf 2025 (na het verkrijgen van de vergunningen).

  Basisgegevens

  • De leidingen komen op het grondgebied van Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren.
  • Lengte leidingen ± 36 km
  • Diameter leidingen: 600mm en 1000mm

  Overleg

  Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

  Wanneer? Met wie? Over?
  vanaf lente 2023
  eigenaars en exploitanten identificatie van de betrokkenen en eerste contactname
  september 2023 eigenaars en exploitanten infovergaderingen om het project voor te stellen
  na de start van de procedure voor de Verklaring van Openbaar Nut eigenaars sluiten van doorgangsovereenkomst met de eigenaars van doorkruiste percelen
  voor het uitgraven van de sleuf exploitanten opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
  na het uitgraven van de sleuf exploitanten opstellen van een beschrijving van de eventuele aanwezigheid van drainage
  na het herstellen van de drainage exploitanten vaststellen van het herstel van de drainage
  na het herstel van de terreinen exploitanten document ter oplevering van de terreinen +
  tegensprekelijke evaluatie van de schade en betaling vergoeding

  Infosessies

  Download de presentaties van de verschillende infosessies:

  Vergunningsprocedures

  Vergunningsprocedure Openbaar onderzoek   Status
  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)  

  Op 15 september 2023 keurde de Vlaamse regering het ontwerp GRUP goed. Er wordt in dit kader een openbaar onderzoek georganiseerd van 10 oktober tot en met 8 december 2023.
  Bijkomende informatie is te vinden op de website van de Departement Omgeving van de Vlaamse administratie.

  Verklaring van Openbaar Nut

  Beveren
  Moerbeke
  Sint-Gillis-Waas
  Stekene
  Wachtebeke
  Zelzate

  Van 1 juni 2024 tot 30 juni 2024

  Omgevingsvergunning voor het tracé in het Vlaamse gewest   Vanaf voorjaar 2024         
  Vervoersvergunning   Vanaf voorjaar 2024