Engis - Flémalle

  Waarom deze infrastructuur?

  Als een nieuwe elektriciteitscentrale op aardgas wordt gebouwd in Seraing, zal over een afstand van ongeveer 3,8 km een nieuwe hogedrukleiding moeten worden aangelegd in de gemeentes Engis en Flémalle. De bestaande leidingen hebben namelijk niet voldoende capaciteit om een bijkomende centrale te bevoorraden. De nieuwe leiding is over de hele lengte gepland in openbaar domein (in het midden en ten noorden van de N90).

  De bouw van de leiding is ten vroegste gepland voor het voorjaar van 2023 (na het verkrijgen van de vergunningen) en hangt af van welke centrales zullen worden gekozen na de veiling voor capaciteitslevering die eind 2021 wordt gehouden. Met de veiling en het zogenoemde capaciteitsvergoedingsmechanisme wil de federale overheid ervoor zorgen dat er na de kernuitstap voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

  Overzicht van het tracé

  Overleg

  Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

  Wanneer? Met wie? Over?
  Vanaf september 2020 Eigenaars en exploitanten Vaststellen van de betrokken personen en het eerste contact leggen
  Begin 2022 (als het project plaatsvindt) Eigenaars en exploitanten Informatievergaderingen om het project voor te stellen
  Alvorens de werkstrook te openen Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
  Na het uitgraven van de sleuf Exploitanten Beschrijven of een drainage eventueel aanwezig is
  Na het plaatsherstel van de drainage Exploitanten Het plaatsherstel van de drainage vaststellen
  Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de oplevering van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

  Vergunningsprocedures: plaatsbeschrijving

  Vergunningsprocedure Status
  Stedenbouwkundige vergunning (voor het Waals Gewest) 11/2021 (indiening)
  Vervoersvergunning 11/2021 (indiening)