Hydrogen pipeline Chertal-Haccourt

Waarom deze infrastructuur?

Veel industriële bedrijven in de grensoverschrijdende regio Feluy - La Louvière - Bergen - Valenciennes plannen om waterstof als brandstof of grondstof te gebruiken om zo hun CO2-uitstoot te verminderen. Fluxys Belgium bereidt daarom de aanleg voor van een nieuwe ondergrondse waterstofleiding van zo'n 50 kilometer lang die loopt vanaf de Franse grens naar industriële vestigingen in Saint-Ghislain, Bergen en Feluy.

Voor dit project werken we nauw samen met onze Franse tegenhanger GRTgaz en de industriële bedrijven in de regio. De waterstofleiding van Fluxys zal aan de Franse grens aansluiten op de infrastructuur die GRTgaz zal aanleggen in de regio Valenciennes. Op die manier zullen producerende bedrijven in Frankrijk waterstof kunnen leveren aan de bedrijven in de grensstreek die waterstof in hun processen willen gebruiken. Het project past in de globale strategie van Fluxys om de waterstof- en CO2-infrastructuur in België verder te ontwikkelen en uit te bouwen

De waterstofleiding tussen de Franse grens en Feluy is een belangrijke stap in de uitvoering van de federale waterstofstrategie. De opzet is om in lijn met de marktbehoeften de infrastructuur uit te bouwen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden. Op die manier leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.

De leiding wordt pas aangelegd als alle vergunningen daarvoor zijn verkregen. Volgens de huidige planning beginnen de werkzaamheden in september 2025 en is de ingebruikname gepland voor de zomer van 2026.

Overleg

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys Belgium. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer? Met wie? Over?
Vanaf september 2023
Eigenaars en exploitanten Identificatie van de betrokkenen
Eerste kwartaal 2024 Eigenaars en exploitanten Infovergaderingen om het project voor te stellen - De betrokken buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging
Vanaf de indiening van de Verklaring van Openbaar Nut, gepland in maart 2024 Eigenaars Een doorgangsovereenkomst sluiten met de eigenaars van de doorkruiste percelen
Alvorens de werkstrook te openen Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Na het uitgraven van de sleuf Exploitanten Beschrijven of een drainage eventueel aanwezig is
Na het plaatsherstel van de drainage Exploitanten Het plaatsherstel van de drainage vaststellen
Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de vrijgave van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

Vergunningsprocedures

Vergunningsprocedure Stand van zaken
Verklaring openbaar nut
Indiening maart 2024
Stedenbouwkundige vergunning      Indiening september 2024     
Vervoersvergunning Indiening september 2024