Waterstof vervoer en terminalling

Waterstofinfrastructuur voor België

Geen woorden maar daden. We zijn volop bezig met het omvormen van onze installaties om de maatschappij tegen 2050 klimaatneutraal te helpen maken.

Op basis van onze ervaring met aardgas bundelen we de krachten met de industrie en onze andere stakeholders om vanaf 2025 onze infrastructuur uit te bouwen tot 3 complementaire netten voor het vervoer van:

  • methaan (waarin koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan hoeveelheden aardgas steeds meer zullen vervangen),
  • waterstof,
  • CO2

Doordat we koolstofneutrale energiedragers vervoeren in het gasnet en het circulaire gebruik van afgevangen CO2 mogelijk maken, ontwikkelen we nieuwe oplossingen voor de industrie in haar inspanningen om herstel en groei op een duurzame manier te bereiken.

Vraag naar en aanbod van waterstof en CO2 in specifieke clusters moeten op elkaar worden afgestemd. Dankzij onderlinge overeenkomsten tussen de verschillende betrokkenen (leveranciers en afnemers) hebben we verschillende veelbelovende infrastructuurvoorstellen gelanceerd.

Waterstof

Uit de informatieronde en het afstemmen van vraag en aanbod blijkt dat de markt een mature behoefte heeft aan een H2-infrastructuur met open toegang in verschillende gebieden.

 

Meer informatie over onze waterstofinfrastructuurvoorstellen

  

U kunt de vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo het in kaart brengen van de infrastructuur blijven verfijnen.


Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de waterstofinfrastructuur voor België vorm te geven


Neem deel aan onze informatieronde