European Hydrogen Backbone

Over het project

Het European Hydrogen Backbone (EHB)-initiatief bestaat uit een groep van tweeëndertig energie-infrastructuurbeheerders, verenigd door een gedeelde visie van een klimaatneutraal Europa mogelijk gemaakt door een bloeiende hernieuwbare en koolstofarme waterstofmarkt.

Bezoek de officiële website voor meer informatie.

Ga naar Ehb.eu