Glabbeek - Halen

  Waarom dit project?

  Fluxys Belgium plant de aanleg van een leiding tussen Glabbeek en Halen om voldoende capaciteit in het net te hebben voor aanvoer naar de regio Limburg. Naast de huidige aanvoer vanuit het oosten opent de leiding Glabbeek – Halen een bijkomende aanvoerroute vanaf de zuidelijk gelegen west/oost-vervoersas in het Belgische net.

  Fluxys is een belangrijke voortrekker van de energietransitie in ons land en daarom leggen we de leiding aan zodat ze klaar is voor waterstof. Op die manier kunnen we de leiding omschakelen naar waterstof zodra de volumes op de markt dat vragen. Meer over de manier waarop we bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België.

  Rekening houdend met de marktomstandigheden enerzijds, en het ruimtelijk planningsproces van de Vlaamse overheid (het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) anderzijds, zal Fluxys in een nog onbepaalde periode de vergunningen indienen.

  Overleg

  Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van een leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

  Wanneer? Met wie? Over?
  eind 2021 tot lente 2023 eigenaars en exploitanten identificatie van de betrokkenen en eerste contactname
  voor indiening van de eerste vergunning eigenaars en exploitanten infovergaderingen om het project voor te stellen
  na de start van de procedure voor de Verklaring van Openbaar Nut eigenaars sluiten van doorgangsovereenkomst met de eigenaars van doorkruiste percelen
  een paar weken voor de start van de werf exploitanten opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
  na het uitgraven van de sleuf exploitanten opstellen van een beschrijving van de eventuele aanwezigheid van drainage
  na het herstellen van de drainage exploitanten vaststellen van het herstel van de drainage
  na het herstel van de terreinen exploitanten document ter oplevering van de terreinen +
  tegensprekelijke evaluatie van de schade en betaling vergoeding

  Vergunningsprocedures

  Vergunningsprocedure Status
  Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ("GRUP")

  Plenaire vergadering nam plaats op 3 september 2021.

  Het GRUP werd voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23/06/2023.

   Van 20/08 tem 19/10 werd er door de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek georganiseerd.

  Verklaring van Openbaar Nut ("VON") Na de definitieve vastlegging van het GRUP door de Vlaamse Regering, zal de aanvraag van de VON worden ingediend bij de federale overheid op een nader te bepalen datum.
  Omgevingsvergunning Na de definitieve vastlegging van het GRUP door de Vlaamse Regering, zal de aanvraag van de Omgevingsvergunning worden ingediend bij het Vlaamse gewest op een nader te bepalen datum.
  Vervoersvergunning Na de definitieve vastlegging van het GRUP door de Vlaamse Regering, zal de vervoersvergunningsaanvraag worden ingediend bij de federale overheid op een nader te bepalen datum.