Waterstofleiding in de Antwerpse haven

Waarom deze infrastructuur?

De bedrijven in de Antwerpse haven plannen om in toenemende mate waterstof als brandstof en grondstof te gebruiken om zo hun CO2-uitstoot stelselmatig te verlagen. Fluxys bereidt daarom in het havengebied de aanleg voor van een leidingencluster waarmee bedrijven die waterstof produceren kunnen leveren aan de bedrijven die waterstof willen gebruiken in hun processen. Het project maakt deel uit van de globale projectaanpak van Fluxys om mee te bouwen aan de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur voor België.

Voor het project werken we nauw samen met de bedrijven in de haven en met het havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges, dat met zijn waterstofstrategie het havengebied wil doen uitgroeien tot een waterstofhub op Europese schaal om de verduurzaming van de industrie te ondersteunen. De waterstofleiding van Fluxys zal in Zandvliet aansluiten op de waterstofleiding van Gasunie in Nederland om grensoverschrijdende stromen mogelijk te maken.

We stellen alles in het werk om bij de aanleg van de leiding zo veel mogelijk verstoring van de omgeving te vermijden. Zo plannen we om de nieuwe tracés hoofdzakelijk langs bestaande leidingen, wegen en spoorwegen aan te leggen. Waar mogelijk hergebruiken we bestaande aardgasleidingen en we hebben bijzondere aandacht voor de beschermde gebieden.

De leiding wordt pas aangelegd als alle vergunningen daarvoor verkregen zijn. Rekening houdend met de doorlooptijden van de verschillende vergunningstrajecten kunnen de werken voor een eerste gedeelte van de leiding starten in 2025 en voor het tweede gedeelte in 2026.

Het waterstofnet in de Antwerpse haven is een belangrijke stap in de uitvoering van de federale waterstofstrategie en de Vlaamse waterstofvisie. De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden. Zo leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.

Overleg

Van bij de voorstudie van een project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van de leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer? Met wie? Over?
Vanaf juni 2022
Eigenaars en exploitanten Vaststellen van de betrokken personen en het eerste contact leggen
Alvorens de werkstrook te openen Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de oplevering van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

Vergunningsprocedures

Vergunningsprocedure         Status
Vervoersvergunning  Eind 2023 (aanvraag)          
Omgevingsvergunning Eind 2023 (aanvraag)