Werken in landbouw-, bos- en jachtgebied: overeenkomsten en vergoedingen

Landbouwgemeenschap

Bij de aanleg van een leiding kunnen landbouwers tijdelijk gedeelten van hun akkers en weiden niet gebruiken. Fluxys Belgium betaalt daarvoor vergoedingen en treft tijdens de werken voorzieningen voor onder meer waterbevoorrading van de weiden en doorgangen voor het vee. Na de aanleg van de leiding zorgen we ook voor een optimaal plaatsherstel.

Om die verschillende aspecten in een geest van goed nabuurschap te regelen, hebben we een overeenkomst gesloten met de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture.

Gebruik dit formulier om schade aan landbouwgrond te melden


Boseigenaars en -exploitanten

Als Fluxys Belgium werken uitvoert aan zijn infrastructuur of nieuwe leidingen aanlegt, komt het voor dat de werfzone bossen doorkruist of in de nabijheid ervan ligt. We zorgen ervoor om schade aan aanplantingen van bomen en aan bossen te vermijden of zo beperkt mogelijk te houden. Als er toch bomen moeten worden gekapt, dan vergoeden we de eigenaars en exploitanten van die terreinen. Na de werken zorgen we ook voor een optimaal plaatsherstel.

Om die verschillende aspecten en de informatie-uitwisseling met boseigenaars en -exploitanten in een geest van goed nabuurschap te regelen, heeft Fluxys Belgium overeenkomsten gesloten met twee organisaties.

  • Vlaanderen – overeenkomst met Landelijk Vlaanderen vzw, een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar en -beheerder op het Vlaamse platteland: Protocolakkoord met Landelijk Vlaanderen vzw (PDF 1,4MB)
  • Wallonië – overeenkomst met Nature, Terres et Forêts, de organisatie die de eigenaars van landelijke eigendommen, bossen en landbouwgrond in Wallonië vertegenwoordigt: Protocolakkoord met Nature, Terres et Forêts (PDF 437KB)

Jagers

Als Fluxys Belgium werken uitvoert aan zijn infrastructuur of nieuwe leidingen aanlegt, komt het voor dat de werfzone jachtgebieden doorkruist of in de nabijheid ervan ligt. De jacht kan daardoor hinder ondervinden en de jachtactiviteiten dienen rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften.

Om met jagers op een zelfde manier samen te werken als met de eigenaars en exploitanten van landbouwgebied of van bossen heeft Fluxys Belgium voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest een overeenkomst gesloten met de Hubertus Vereniging Vlaanderen: Overeenkomst met Hubertus Vereniging Vlaanderen (PDF 2,3MB)

Voor Wallonië is er geen formele overeenkomst met een vereniging die de jagers vertegenwoordigt maar we hanteren dezelfde principes van transparantie en gelijke behandeling: Principes voor de vergoeding van het verstoren van het jachtgenot (Frans) (PDF 32KB)