Informatieronde: sterke marktrespons biedt stevige basis om de volgende stap te zetten

  Sterke marktrespons

  155 vestigingen in heel België

  De marktrespons in ons informatierondeproces is uitermate sterk gebleken.

  • De vragenlijsten van maar liefst 90 marktpartijen hebben een schat aan gegevens opgeleverd.
  • De vragenlijsten besloegen in totaal 155 vestigingen in heel België, waarvan ruwweg 2/3 met vooruitzichten voor de waterstofmarkt en een opmerkelijke 1/3 met vooruitzichten voor de CO2-markt.
  • Het volume, de kwaliteit en de representativiteit van de gegevens bieden een stevige basis om de volgende stap te zetten naar kortetermijnopties voor de eerste minimuminfrastructuur op de weg naar decarbonisering.
  • Voor alle duidelijkheid: de gegevens in deze feedback naar de markt zijn niet het resultaat van een allesomvattend marktonderzoek voor België. De gegevens tonen het resultaat van de informatie die we hebben ontvangen tijdens de informele en niet-bindende marktbevraging die we vanaf eind januari hebben georganiseerd. Waar dat nodig is om de vertrouwelijkheid van de ontvangen gegevens te bewaren, tonen we de resultaten op een samengevoegde manier.

  Stapsgewijze aanpak bevestigd

  De samengevoegde gegevens in hun evolutie in de tijd ondersteunen onze voorgestelde stapsgewijze aanpak om onze infrastructuur te transformeren en te ontwikkelen rekening houdend met het ritme van de marktontwikkelingen:

  • Starten met lokale clusters
  • Backbone-infrastructuur ontwikkelen tussen clusters om onderlinge transfers mogelijk te maken
  • Geleidelijk zorgen voor interconnecties met aangrenzende systemen

  Ruim gediversifieerd deelnemersprofiel

  De marktrespons was niet alleen sterk, maar toonde ook een ruime diversiteit in de deelnemersprofielen. Dat wijst op een brede basis van stakeholders in de markt die klaar zijn om zich te scharen achter de gezamenlijke inspanning om de koolstofneutrale toekomst vorm te geven.

  • Zoals verwacht, waren de deelnemers in belangrijke mate industriële actoren met vestigingen verbonden aan ons net
  • Daarnaast was er een duidelijke interesse van netgebruikers, andere energiespelers, partijen actief in de mobiliteitssector en leveranciers van toestellen- en technologieoplossingen. Een aantal van die deelnemers heeft geen specifieke vestigingen maar is bijvoorbeeld waterstofproductie aan het onderzoeken, wat wijst op mogelijk bijkomende toekomstige projecten.

  Bijkomende geografische gebieden

  Tijdens het proces van gegevensconsolidatie hebben we heel wat bilaterale contacten met deelnemers gehad om ons begrip van de marktbehoefte te verdiepen.

  • De algehele respons van de markt bevestigt grotendeels de initieel geïdentificeerde geografische clustergebieden voor zowel de CO2- als de waterstofmarkt.
  • Bovendien brengt de respons ook bijkomende gebieden naar voren met ontwikkelingspotentieel voor de CO2- en waterstofmarkten. Voor die gebieden bekijken we hoe we het potentieel ervan kunnen integreren in onze verdere infrastructuurplanning.

  U kunt nog steeds uw vragenlijst invullen

  U kunt uw vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo het in kaart brengen van de infrastructuur blijven verfijnen.

  Waterstofmarkt

  Deelnemers aan het proces geven doorgaans een bepaald bereik aan tussen een laag en een hoog scenario voor hun vraag- of aanbodhoeveelheden. De grafiek geeft die bereikgebieden weer.

  De ontwikkeling van vraag en aanbod zoals die blijkt uit de marktrespons ondersteunt onze stapsgewijze aanpak waarbij we rekening houden met het ritme van de marktontwikkelingen.

  Evolutie van vraag en aanbod

  • De algehele waterstofvraag in België ligt nu al hoog.
  • De samengevoegde vraag over de periode 2025-2030 verdubbelt of verdriedubbelt zelfs en die stijging vloeit voort uit diverse concrete projecten die de deelnemers voorbereiden en nu al een hoge maturiteit hebben.
  • In de periode 2030-2035 volgt nog een aanzienlijke stijging, maar dan op een minder mature basis omdat deelnemers een beperkt zicht hebben op de toekomstige waterstof- en CO2-prijzen.
  • De evolutie van het samengevoegde aanbodniveau toont een vergelijkbare stapsgewijze basistrend. Als we het vraag- en aanbodbereik combineren, dan zijn er een aantal scenario's die wijzen op de stijgende behoefte aan extra aanbod door meer plaatselijke productie en invoer.
  • De balans tussen vraag en aanbod op clusterniveau varieert sterk cluster per cluster. Om oplossingen te verfijnen zijn nog bijkomende iteraties met de deelnemers en verdere netanalyses nodig.

  Uitsplitsing van de vraag in 2035

  Uitsplitsing van het aanbod in 2035

  De getoonde uitsplitsing van de vraag in 2035 is de uitsplitsing in het lage scenario. In het hoge scenario is de vraag naar elektriciteitsproductie aanzienlijk groter.

  De getoonde uitsplitsing van het aanbod in 2035 is de uitsplitsing in het lage scenario.

  In het hoge scenario liggen de aanbodniveaus hoger voor zowel elektrolyse, thermisch kraken als afvalvergassing. Het aanbod van waterstof als bijproduct blijft op hetzelfde niveau. Het aandeel groene waterstof uit elektrolyse neemt systematisch toe in de tijd.

  CO2-markt

  Deelnemers aan het proces geven doorgaans een bepaald bereik aan tussen een laag en een hoog scenario voor hun hoeveelheden CO2-afvang of -hergebruik. De grafiek geeft die bereikgebieden weer.

  De ontwikkeling van de vraag naar CO2-afvang zoals die blijkt uit de marktrespons ondersteunt onze stapsgewijze aanpak waarbij we rekening houden met het ritme van de marktontwikkelingen.

  CO2-afvang

  We zien twee krachtlijnen in de niveaus van CO2-afvang zoals die blijken uit het informatierondeproces:

  • Deelnemers beschouwen CO2-afvang duidelijk als een absoluut onderdeel van de oplossingen op weg naar decarbonisering.
  • De geïdentificeerde hoeveelheden bij de deelnemers zijn enorm: ongeveer 20-25 mln. ton CO2-afvang per jaar in vergelijking met een totaalniveau van CO2-uitstoot door de industrie van ongeveer 39 mln. ton per jaar (cijfers van 2018 – climat.be / klimaat.be).

  CO2-hergebruik

  Onder de deelnemers zijn er een aantal projecten voor CO2-hergebruik. In vergelijking met de afvangniveaus die beschikbaar komen, is er een aanzienlijk potentieel voor ontwikkeling. We beschouwen dit als een visitekaartje voor de markt om toekomstgerichte en innovatieve bedrijfsmodellen uit te werken voor CO2-hergebruik en zo synergieën tussen industrieën te realiseren.


  Afvang en hergebruik balanceren: uitvoer

  Gelet op de kloof tussen de geïdentificeerde niveaus van CO2-afvang en -hergebruik is Fluxys verschillende alternatieven aan het verkennen voor de uitvoer van CO2 in zowel gasvorm als vloeibare vorm zodat vestigingen die CO2 afvangen toegang kunnen krijgen tot oplossingen voor permanente opslag.