Een eengemaakte en geïntegreerde Belgisch-Luxemburgse gasmarkt

Rollen en verantwoordelijkheden

Op 1 oktober 2015 hebben Fluxys Belgium en Creos Luxembourg de Belgische en Luxemburgse H-gasmarkten gefuseerd tot één grensoverschrijdende geïntegreerde gasmarkt. De Belgische L-gasmarkt blijft een markt op zich.

De BeLux-markt bestaat uit twee zones:

  • De H-zone is een entry-exitsysteem met een notioneel handelspunt “Zeebrugge Trading Point” of “ZTP” waar geen capaciteit moet worden onderschreven om gas te vervoeren van België naar Luxemburg of omgekeerd.
  • De L-zone is een entry-exitsysteem met een notioneel handelspunt “ZTP-L”.

Het balanceringsstelsel binnen de BeLux-markt werd geharmoniseerd. In het kader hiervan hebben Fluxys Belgium and Creos Luxembourg “Balansys” opgericht, dat werd aangesteld als balanceringsoperator die balanceringsdiensten aanbiedt in de BeLux-markt. Fluxys Belgium en Creos Luxembourg blijven verantwoordelijk voor alle activiteiten, behalve de commerciële balancering.

 

Regulatoire kader en contractuele opzet

Als klant in de BeLux-markt moeten netgebruikers:

  • een Standaard Vervoerscontract ondertekenen met Fluxys Belgium om actief te worden in België en/of een “Contrat Cadre Fournisseur” ondertekenen met Creos Luxembourg om actief te worden in Luxemburg en de vereisten voor kredietwaardigheid van de vervoersnetbeheerder(s) naleven, en
  • de “Balancing Agreement” met Balansys ondertekenen en de vereisten voor kredietwaardigheid van de balanceringsoperator naleven.

Hieronder vindt u een overzicht van het regulatoire kader tussen de vervoersnetbeheerder(s), de balanceringsoperator en de netgebruiker.

 

Balanceringsmodel

Netgebruikers zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de balancering. Dit betekent dat Balansys geen actie onderneemt zolang het marktonevenwicht binnen de marktdrempels blijft.

  • Tijdens de gasdag, wanneer de marktbalanceringspositie de marktdrempel overschrijdt, onderneemt Balansys actie om dit markttekort of -overschot te dekken en worden de netgebruikers die medeverantwoordelijk zijn voor dit markttekort of -overschot (veroorzakers), financieel vereffend voor hun aandeel.
  • Aan het einde van de gasdag wordt elke netgebruiker vereffend tot nul zodat elke netgebruiker de volgende gasdag begint met een nulpositie. Dit resterende onevenwicht aan het einde van de dag wordt ook in geld vereffend.