Energy Identification Code (EIC)

Wat is een EIC-code?

De EIC-codes worden gebruikt voor de officiële en ondubbelzinnige identificatie van de actoren (vervoersnetbeheerder, netgebruiker, trader, producent, beheerder van een uitwisselingsplatform, enz.) en punten (IP, GEL, balanceringszone, binnenlands punt, enz.).

Het is de bedoeling elektronische communicatie te harmoniseren en standaardiseren door middel van unieke energie-identificatiecodes die worden gebruikt op de transparantieplatformen van ENTSO-E en ENTSOG, in AS2- en AS4-meldingen, in Edig@s-berichten, voor Remit en PRISMA.

EIC referentie handleiding en alle andere EIC documentatie is beschikbaar op een specifieke webpagina van ENTSO-E. Enkel EIC codes gepubliceerd op de websites van het Central Issuing Office (CIO - ENTSO-E's Secretariaat) of Local Issuing Offices binnen Europa (LIOs - Elektriciteit en Gas Transmissie Operatoren en derde partijen) zijn geacht correcte EIC codes te zijn.

 

Hoe ziet de code eruit?

Een EIC is een unieke identificatiecode van 16 tekens van marktdeelnemers en andere entiteiten op de interne energiemarkt in Europa. Een EIC wordt het vaakst aangewend bij elektronische berichtenuitwisselingen tussen gasmarktpartijen.

De code bestaat uit:

• 2 tekens voor het lokale kantoor van afgifte (Local Issuing Office – LIO) (Fluxys = 57);
• 1 teken dat aangeeft of het betrekking heeft op een marktdeelnemer (beheerder, trader, balanceringspartij) (X), een balanceringszone (Y), een ingangs- of uitgangspunt (Z) of een productie-, opslag- of LNG-installatie (W);
• 12 identificatietekens;
• 1 controleteken dat wordt gegenereerd door een logisch algoritme om de code te valideren.

 

Wat is de rol van Fluxys?

Fluxys is een LIO en moet:

• lokale EIC-codes toekennen en beheren;
• waarborgen dat de toegewezen code uniek is;
• de lijst met EIC-codes (lokaal) publiceren op een website in downloadbaar formaat met bijkomende informatie over de EIC-code (vb. het btw-nummer);
• ongebruikte EIC-codes verwijderen;
• de vertrouwelijkheid bewaren.

Raadpleeg de lijst met EIC-codes voor IP’s en binnenlandse punten voor België

 

Het centrale kantoor van afgifte (Central Issuing Office – CIO = ENTSO-E) en de LIO’s zijn verantwoordelijk voor de registratie, afgifte en publicatie van EIC-codes binnen de energiemarkt.

De internationale lijst met EIC-codes kan worden geraadpleegd op ENTSO-E.

Het CIO kan bijkomende informatie of kopieën van officiële documenten vragen om het verzoek te valideren, vb. een btw-nummer. Indien meerdere partijen de gevraagde EIC-code delen (bezitten), moeten alle partijen mogelijk bevestigen vb. via e-mail. Dit is meestal het geval bij EIC-codes voor (inter)connectiepunten tussen vervoersnetbeheerders of tussen vervoersnetbeheerders en andere netbeheerders.

 

Hoe kan ik een EIC-code aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen door dit formulier in te vullen

Fluxys als LIO treft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt door een entiteit die een EIC-code aanvraagt. Fluxys is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit een onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de informatie verstrekt door een entiteit die om een EIC-code.

Your point of contact