Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)

Book

Productbeschrijving

Eindverbruikers bevoorraden

Reserveer nu uw uitgangscapaciteit om eindverbruikers te bevoorraden.

Ongeveer 230 eindverbruikers zijn rechtstreeks aangesloten op het hoge druk net van Fluxys in België.

Overzicht van eindverbruikers

Meer info om de eindverbruikers te bevoorraden.

 

Hoe capaciteit reserveren voor een eindverbruiker?

  • Via PRISMA kunt u de vereiste capaciteiten boeken op de uitgangspunt van jouw keuze.
  • Verder zullen wij u ook vragen om uw Allocation Agreement goed te keuren via ons Elektronisch Data Platform (EDP). Het Allocation Agreement beschrijft de regels om de gemeten afnamehoeveelheden van uw eindverbruiker aan u toe te wijzen.
  • Ook aan uw eindverbruiker vragen wij om het Allocation Agreement goed te keuren.

Meer info over het boeken van uitgangscapaciteiten voor eindverbruikers


U bent misschien geïnteresseerd in onze Capacity Pooling dienst 

Bevoorraadt u samen met andere shippers dezelfde eindverbruiker?

Bundel en deel alle onderschreven capaciteiten met onze Capacity Pooling dienst.

Zo kan iedere shipper de samengebrachte capaciteiten voor die eindverbruiker volledig of gedeeltelijk gebruiken en optimaliseert u uw nominaties.

Meer info over onze Capacity Pooling dienst

 

Ook interessant

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Datadiensten - Eindklant in België

Hou het gasverbruik van uw site in de gaten.
Raadpleeg gratis uw meetgegevens per uur en onze nieuwe Metering Inspection Reports op ons Elektronisch Data Platform (EDP).

Your point of contact