Veiligheid voor eindverbruikers in België

Liggingsplan: aansluitingspunt markeert wie verantwoordelijk is voor de veilige exploitatie

Voor iedere aansluiting wordt een liggingsplan van de infrastructuur opgemaakt. Op het liggingsplan staat duidelijk het aansluitingspunt aangegeven:

  • Tot aan het aansluitingspunt van de eindverbruiker is de aardgasvervoersinfrastructuur de eigendom van Fluxys Belgium en valt de veilige exploitatie ervan onder onze verantwoordelijkheid;
  • Vanaf het aansluitingspunt van de eindverbruiker is de aardgasvervoersinfrastructuur de eigendom van de eindverbruiker en valt de veilige exploitatie ervan onder de verantwoordelijkheid van de eindverbruiker.

Werken op uw terrein: meldingsplicht

Als u op uw terrein werken wil uitvoeren in de directe nabijheid van onze aardgasvervoersinfrastructuur bent u wettelijk verplicht om ons die werken al vanaf de ontwerpfase te melden (Koninklijk Besluit van 21 september 1988). 

Meer informatie over de wettelijke meldingsplicht in België


Goede praktijken inzake de veilige exploitatie van de aardgasvervoerinfrastructuur op uw terrein

  • Als u werken uitvoert of laat uitvoeren op uw terrein, zorg dan voor een veiligheidsplan en veiligheidsprocedures.
  • Zorg er ook voor dat de liggingsplannen van de aardgasvervoersinfrastructuur op uw terrein geactualiseerd blijven: ze zijn een belangrijk instrument voor iedereen die werken uitvoert op uw terrein.
  • Bebakening van de aardgasvervoersleidingen op uw terrein is eveneens een belangrijke preventiemaatregel: bakens en merkpalen zorgen voor bovengrondse zichtbaarheid van de leidingen.
  • Het is aangewezen om in een zone van 5 meter aan weerszijden van een aardgasvervoersleiding op uw terrein geen gebouwen op te richten, geen materialen op te stapelen, het reliëf van de bodem niet te wijzigen en geen bomen aan te planten.