Werken in de nabijheid van onze leidingen: veiligheid

Samen voor veiligheid

De meeste incidenten op onze leidingen zijn het gevolg van beschadigingen tijdens werken in de nabijheid ervan. Om zulke beschadigingen te vermijden, is iedereen die werken wil uitvoeren bij wet verplicht om die op voorhand te melden. Op die manier kunnen we alle nodige info op tijd bezorgen en ter plaatse komen voordat de werken starten om te overleggen en samen te bekijken hoe de werken in alle veiligheid kunnen worden uitgevoerd.


Werken melden

Snel en gemakkelijk online

U kunt uw werken snel en gemakkelijk melden via online portalen. Zo komt u snel te weten of er zich leidingen van Fluxys in de zone van de toekomstige werf bevinden.

 

Melden op verschillende momenten

 • Vanaf het begin van de projectfase van de werken

  Als u werken plant, dan dient u die al vanaf het begin van de projectfase melden via het KLIM- of KLIP-portaal.

  Als er geen leidingen van ons in de werkzone liggen, zal Fluxys Belgium niet vermeld staan in de e-mail die u ontvangt van het KLIM- of KLIP-portaal.

  Als uw werken zich bevinden in de onmiddellijke omgeving van onze leidingen, bezorgen we u de indicatieve inplantingsplannen van onze installaties en de na te leven veiligheidsvoorschriften.

 • Ten laatste 15 werkdagen voordat de werken starten

  Ten laatste 15 werkdagen voordat de werken starten moet u ze opnieuw aan Fluxys Belgium melden via het KLIM- of KLIP-portaal.

  Deze stap is ingebouwd zodat u ook de meest correcte informatie hebt als er veel tijd is verlopen tussen het ontwerp en de uitvoering van de werken.

  Na deze melding bezorgt Fluxys Belgium opnieuw de indicatieve inplantingsplannen van de installaties en de veiligheidsvoorschriften.

 • Ten minste 3 werkdagen voordat de werken starten

  Neem contact op met ons regionaal exploitatiecentrum.

  Na dit contact komt een van onze patrouilleurs gratis ter plaatse om de exacte ligging van de leiding aan te duiden en de veiligheidsvoorschriften en de werkmethode te overlopen met de werfleider of kraanmachinist.

  De werken mogen pas beginnen als de patrouilleur een verslag heeft overhandigd waarin hij bevestigt dat Fluxys Belgium geen bezwaren heeft tegen de uitvoering van de werken.

In 2 gevallen: verkorte procedures

 • Dringende herstellingswerken

  Bevindt er zich infrastructuur van Fluxys in de zone waar u dringende herstellingswerken moet uitvoeren? Neem telefonisch contact op met ons regionaal exploitatiecentrum.

  U mag de dringende herstellingswerken starten zodra u de werkmethode en veiligheidsvoorschriften bent overeengekomen.

  U dient deze telefonische melding binnen de 24 uur bevestigen per e-mail (infoworks@fluxys.com) of via het KLIM- of KLIP-portaal en zorgen dat u een bevestiging van ontvangst hebt.

 • Kleine geplande werken

  • Onder ‘kleine geplande werken’ verstaat de wetgeving werken waarvoor geen uitgravingen nodig zijn zoals aansluitings-, onderhouds-, controle-, beschermings- en opzoekingswerken. Diepwoelen, diepploegen en ruimen van grachten worden ook als kleine geplande werken beschouwd.

  Ten minste 18 werkdagen voordat de werken starten: meld deze werken via het KLIM- of KLIP-portaal.

  Ten minste 3 werkdagen voordat de werken starten: neem contact op met ons regionale exploitatiecentrum zodat een van onze patrouilleurs gratis ter plaatse komt.

Werken uitvoeren

 • Niet starten zonder akkoord van Fluxys Belgium

  Als u werken wilt uitvoeren in de buurt van een Fluxys-leiding, mogen de werken pas starten wanneer een van onze patrouilleurs ter plaatse is gekomen en de nodige veiligheidsvoorschriften heeft bezorgd.

 • De veiligheidsvoorschriften volgen

  Verwijder in geen geval de merkpalen of markeringen die de patrouilleur van Fluxys Belgium heeft aangebracht.

  Wanneer u zich bevindt binnen een zone van 5 meter aan weerszijden van een leiding, moet u specifieke veiligheidsvoorzieningen naleven.

  Bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing wanneer u werkt binnen een zone van 1 meter aan weerszijden van een leiding.

  Tijdens de uitvoering van de werken kan het nodig zijn af te wijken van de afspraken met Fluxys. In dat geval moet een patrouilleur van Fluxys opnieuw ter plaatse komen. Neem contact op met het regionale exploitatiecentrum van Fluxys ten minste 3 werkdagen voor de datum waarop u moet afwijken van de afspraken.


Contact

Onze regionale exploitatiecentra

Bij beschadiging

Leg de werken onmiddellijk stil

Geen gsm gebruiken in de nabijheid
Werkt u met een machine? Leg de motor stil
Niet roken
Verwijder u van de plek van de beschadiging en zoek beschutting
 • Geen gaslek? Ga op minstens 50 meter staan
 • Wel een gaslek? Ga op minstens 200 meter staan
Bel naar het noodnummer van Fluxys (0800 90 102) of de hulpdiensten (112) en volg de instructies