Algemene Voorwaarden om uw industrie of elektrische centrale op het Belgisch netwerk aan te sluiten

Teken een Standaard Aansluitingscontract en sluit uw site aan op ons gasnetwerk.

Het Standaard Aansluitingscontract

  • Formaliseert de contractuele band tussen Fluxys Belgium en u, onze eindklant.
  • Bepaalt de rechten en plichten van beide partijen over de aardgasaansluiting.
  • Blijft van kracht zolang de aansluiting fysiek bestaat, ook al neemt u geen aardgas meer af.
  • Is voor alle aangesloten bedrijven dezelfde.
  • De CREG heeft de laatste versie goedgekeurd op 13 juli 2023.

Standaard Aansluitingscontract

 

11 bijlages aan het Standaard Aansluitingscontract

De operationele procedures

  • Omvatten de regels en richtlijnen die op ieder moment moeten worden nageleefd.
  • Zijn identiek voor alle aangesloten bedrijven.

Wat komt er allemaal aan bod?

Onder meer de technische specificaties en de operationele procedures voor een aardgasontvangststation en de manier waarop de afgenomen hoeveelheden worden bepaald.

De Toewijzingsovereenkomst (Allocation Agreement) via een voorbeeld.

  • Bepaalt de regels voor het toewijzen van de gemeten afnamehoeveelheden aan uw aardgasleverancier(s).
  • Is ook een onderdeel van het Standaard Vervoerscontract tussen uw aardgasleverancier(s) en ons.
  • U en uw aardgasleverancier(s) moeten de toewijzingsovereenkomst goedkeuren.

Het liggingsplan waarop het punt staat aangeduid waar onze verantwoordelijkheid voor de installaties overgaat naar uw bedrijf.

Lees meer over het liggingsplan


Het certificaat van overeenstemming bevestigt de conformiteit van de aardgasinstallaties stroomafwaarts van het aansluitingspunt met onze infrastructuur.

Het inbedrijfstellingsrapport beschrijft de meetapparatuur in het aardgasontvangststation van het aangesloten bedrijf.

Het contactformulier dat u moet invullen en een formulier met onze gegevens.

Invulformulier Contact Details


De aardgasspecificaties: de algemene specificaties waaraan het geleverde aardgas moet voldoen.

Lees meer over de aardgasspecificaties


Waarborg van uw bedrijf als het om een nieuwe aansluiting gaat.

De inventaris van de installaties van de netbeheerder op uw site.

Schema van mogelijke gevallen van een aardgasontvangststation.

Het contract om toegang te krijgen tot het Elektronisch Data Platform (EDP).

Lees meer over datadiensten op het Elektronisch Data Platform

Raadpleeg de Bijlages bij het Standaard Aanslutingscontract