Operationele info voor eindverbruikers in België

Aardgasspecificaties

Het document Aardgasspecificaties dat tot de aansluitingsovereenkomst behoort, geeft een overzicht van de algemene specificaties waaraan het geleverde aardgas moet voldoen. Voor alle aangesloten bedrijven die hoogcalorisch aardgas afnemen zijn die specificaties identiek en ook voor alle aangesloten bedrijven die laagcalorisch aardgas afnemen is dat zo. Alleen de minimale en maximale drukken verschillen van aansluiting tot aansluiting: die worden individueel bepaald naargelang van de noden van het aangesloten bedrijf en de technische en operationele mogelijkheden van Fluxys Belgium.

Hoe wordt de geleverde energie bepaald?

Om de hoeveelheid geleverde energie te kunnen bepalen, gebruiken we een 80-tal gaschromatografen verspreid over ons net. Die meten continu de samenstelling en dus ook de precieze energie-inhoud van het aardgas. De gaschromatografen staan op punten in het net van waaruit de richting van het aardgas stroomafwaarts éénduidig is bepaald. Ook sommige aardgasontvangststations van aangesloten bedrijven zijn uitgerust met een gaschromatograaf.

De gegevens van de gaschromatografen worden gecombineerd met de meetgegevens voor onder meer druk, temperatuur en volume in de aardgasontvangststations van de aangesloten bedrijven om de hoeveelheid geleverde energie te berekenen.

Gemiddelde samenstelling van het aardgas

Het Belgische vervoersnet bestaat uit twee gescheiden netten: een net voor het vervoer van laagcalorisch aardgas en een net voor het vervoer van hoogcalorisch aardgas. Het laagcalorisch aardgas is afkomstig is uit één enkele bron, het Slochteren-veld in Nederland. Het hoogcalorisch aardgas daarentegen is vaak een menging van aardgas uit verschillende bronnen: hoogcalorisch aardgas wordt ingevoerd vanaf velden in de Noordzee (Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk), in Rusland en in diverse landen die vloeibaar aardgas (LNG) produceren. In de overzichten hieronder vindt u per jaar de gemiddelde samenstelling van het aardgas uit de diverse bronnen.