HY4Link: geïntegreerd grensoverschrijdend waterstofinfrastructuurproject om de decarbonisering in België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland te versnellen

Creos Luxembourg, Fluxys hydrogen in België en GRTgaz in Frankrijk kondigen aan dat het grensoverschrijdende waterstofinfrastructuurproject HY4Link wordt opgenomen in het Europese ontwikkelingsplan van het waterstofnet, een eerste stap om een Project of Common Interest te worden. In het licht van deze aankondiging hebben de partners een Memorandum of Understanding ondertekend om hun samenwerking voor grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur te intensiveren.

Met HY4Link zullen de projectpartners, na analyse van de lokale marktbehoefte en transitbehoefte, haalbaarheidsstudies uitvoeren naar een geïntegreerd grensoverschrijdend waterstofvervoersnet in de “Grande Région”. Dit visionaire initiatief stelt voor om België, Luxemburg, de regio Grand Est in Frankrijk en de deelstaat Saarland in Duitsland met elkaar te verbinden en zo een centraal onderdeel te vormen van de Europese waterstofinfrastructuur.

HY4Link is strategisch ontworpen om industriële clusters met vraag naar waterstof in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg te verbinden met waterstof-invoerhubs in Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Duinkerke. Het project wil een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een efficiënte waterstofinfrastructuur als essentieel onderdeel van een koolstofvrij energie-ecosysteem. Bovendien zal het project gedecentraliseerde productie van groene waterstof in de hele “Grande Région” stimuleren door te voorzien in de noodzakelijke waterstofvervoersinfrastructuur.

Voor het Frans-Luxemburgse deel van HY4Link zullen Creos Luxembourg en GRTgaz gezamenlijk de mogelijkheid onderzoeken om een geïnterconnecteerd net te ontwikkelen dat loopt van Bouzonville (FR) via Thionville naar Frisange in het zuiden van Luxemburg en dat aansluit op het mosaHYc-project. De grensoverschrijdende verbinding tussen Frankrijk en Luxemburg dient als beginpunt voor het opzetten van een waterstofinfrastructuur in het zuiden van Luxemburg.

Voor het Belgisch-Luxemburgse deel van HY4Link zal in samenwerking tussen Creos en Fluxys hydrogen een potentiële leidingverbinding worden onderzocht om Luxemburg via de grensovergang in Bras (BE) aan te sluiten op de Belgische waterstofbackbone.

Dit zal worden aangevuld met de aanleg van een waterstofleiding door Luxemburg naar Frankrijk en Duitsland, versterkt door het voornemen van GRTgaz om een nieuwe leiding aan te leggen van Thionville naar Cerville om het H2Med corridor te verbinden met een regionaal waterstofopslagproject.

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys: "Het creëren van grensoverschrijdende geïnterconnecteerde netten is essentieel om te komen tot een optimale diversiteit en zekerheid van de waterstofbevoorrading. Het HY4Link-project is een volgende stap om van België een invoer- en transithub van waterstof voor Noordwest-Europa te maken."

Sandrine Meunier, CEO van GRTgaz: “HY4Link zal bijdragen aan de ontwikkeling van een regionale waterstofeconomie en lokale industriële klanten toegang bieden tot concurrerende hernieuwbare waterstof om hun decarbonisatie te versnellen."

Laurence Zenner, CEO van Creos Luxemburg, benadrukte het belang van HY4Link en verklaarde: "Door industriële vraagclusters te verbinden met groene waterstofproducenten langs de Noordzeekust, zal HY4Link een cruciale rol spelen bij de decarboniseringsinspanningen in Luxemburg en de “Grande Région”."

Het project is in lijn met de visie van de partners op een koolstofvrij energielandschap en onderstreept hun toewijding om de transformatie van de economie en maatschappij in de grotere regio actief aan te sturen. HY4Link zal niet alleen de vermindering van de koolstofuitstoot in verschillende sectoren, zoals industrie en transport, vergemakkelijken, maar ook duurzame werkgelegenheid creëren die bijdraagt aan de welvaart van de regio op lange termijn.

Link naar de project website: www.creos.net/hy4link

 

HY4Link

HY4Link is een 230 km waterstof netwerk project dat indienstname vooropstelt tussen 2030 en 2035.

Over Creos Luxembourg

Creos Luxembourg S.A. (Creos) is exploitant van elektriciteits- en aardgasnetwerken in heel Luxemburg. Haar missie is het transport en de distributie van energie via deze netwerken tegen transparante tarieven te garanderen en de energietransitie voor haar klanten te vergemakkelijken. Deze verbintenis wordt op gelijke wijze nagekomen voor alle leveranciers en in overeenstemming met de verplichting van de onderneming tot openbare dienstverlening en milieubescherming. Naast het efficiënte beheer van onze infrastructuur werkt Creos actief aan het bevorderen van nauwere samenwerking op regionaal niveau, het overbruggen van markten en het vergemakkelijken van soepelere operaties.

Creos is zich bewust van de economische, sociale en milieu-uitdagingen en omarmt al lange tijd de principes van duurzame ontwikkeling. Ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is diep geworteld in onze missie en waarden, waarbij we ernaar streven een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze samenleving. Onze dagelijkse activiteiten worden geleid door de principes van respect, teamgeest, betrokkenheid en uitmuntendheid.

Met 888 medewerkers houdt Creos toezicht op een uitgebreid netwerk van meer dan 12.250 kilometer elektriciteitsleidingen en meer dan 2.200 kilometer gasleidingen.

Meer info op: www.creos.net

Perscontact: Creos Communication: +352 2624 8777 • communication@creos.net

Over GRTgaz

GRTgaz is de belangrijkste gastransmissienetbeheerder in Frankrijk en de op één na grootste in Europa. De Groep heeft twee dochterondernemingen: Elengy - de Europese leider in LNG-terminals, en GRTgaz Deutschland, dat het MEGAL-netwerk beheert. In lijn met haar mission statement – "Samen maken we een energietoekomst mogelijk die veilig, betaalbaar en klimaatneutraal is" - heeft GRTgaz een openbare dienstverleningsopdracht, waarbij de veiligheid van het gastransport voor haar 865 klanten (biomethaanproducenten, shippers, industriële bedrijven, elektriciteitscentrales en distributeurs) wordt gewaarborgd. GRTgaz streeft naar een netto nuluitstoot en past zijn netwerk aan nieuwe ecologische en digitale uitdagingen aan; het ondersteunt de ontwikkeling van koolstofarme waterstof- en hernieuwbare gassectoren (biomethaan en gas uit vast en vloeibaar afval). Het transporteert ook CO2-afval om de industriële sector koolstofvrij te maken.

Kerncijfers: 32.600 km leidingen, 625 TWh getransporteerd gas, 3.300 werknemers, €2,1 miljard omzet gegenereerd in 2023 (€2,6 miljard op groepsniveau).

Meer info op: www.grtgaz.com

Press contacts GRTgaz

Regionaal perscontact: Sylvie Antonini - Tel. +33 (0)7 60 53 33 10 - sylvie.antonini@grtgaz.com

Nationaal perscontact: Valentine Leduc - Tel. +33 (0)7 64 78 26 47 - valentine.leduc@grtgaz.com

Over Fluxys hydrogen

Fluxys hydrogen is de beheerder van het waterstofvervoersnet in België. We plannen, ontwikkelen en beheren het open toegang waterstofnet in België om de maatschappij en de industrie te ondersteunen in hun transitie naar een koolstofarme toekomst. Als 100% dochteronderneming van infrastructuurgroep Fluxys Belgium, onderdeel van de Fluxys Group, streven we ernaar om tegen 2030 een jaarlijkse waterstofvervoerscapaciteit van 30 TWh aan te bieden.

www.fluxyshydrogen.com

RSS