co₂ncreat

Prefer, Fluxys Belgium, Lhoist en Orbix door EU Innovatiefonds geselecteerd voor innovatief gezamenlijk project voor het afvangen, transporteren en hergebruiken van CO2 in Hermalle (co₂ncreat)

Een krachtig consortium van vier Belgische industriële spelers - Prefer, Fluxys Belgium, Lhoist en Orbix - heeft de krachten gebundeld om de Belgische industrie koolstofvrij te maken en een duurzame oplossing te bieden voor de bouwsector. Ze zijn nu geselecteerd door een Europees innovatiefonds (Innovation Fund Small Scale) en krijgen een subsidie van 4,5 miljoen euro. Hoewel er tegen maart 2023 nog een administratieve stap moet worden gezet, is deze aankondiging fantastisch nieuws voor het project, omdat het werk van het consortium erdoor wordt uitgekristalliseerd en het de impuls krijgt die het nodig heeft om het project met succes uit te voeren.

co2ncreat logo

co₂ncreat, een heilzaam partnerschap

Het co₂ncreat-project is ontstaan uit de door Orbix ontwikkelde carboniseringstechnologie die de weg vrijmaakt voor duurzaam hergebruik van bepaalde nevenproducten van de staalindustrie. De technologie houdt in dat bij de productie van bouwelementen een reactie op gang wordt gebracht tussen deze materialen en CO2. Een en ander bracht mee dat Prefer (producent van bouwmaterialen), Fluxys Belgium (expert in leidingtransport), Lhoist (kalkproducent, leverancier van CO2) en Orbix (houder van de technologie en ad-hocgrondstoffen) de handen in elkaar sloegen om dit "CO2-etend project" (co₂ncreat) te ontplooien.

Kerncijfers

  • Een innovatief proces geselecteerd voor een Europese subsidie
  • Een jaarlijkse productie van meer dan 100.000 ton ecologische metselblokken
  • 12.000 ton CO2 per jaar afgevangen, over 2 km getransporteerd en hergebruikt in deze innovatieve blokken
  • 8.000 ton CO2-uitstoot per jaar voorkomen door het gebruik van gerecycleerde grondstoffen

Meer informatie: co2ncreat.com

Dubbele circulariteit

De vermindering van de CO2-uitstoot is de belangrijkste drijfveer van het project. Jaarlijks zal bijna 12.000 ton CO2 worden afgevangen, getransporteerd en hergebruikt in metselblokken in plaats van in de atmosfeer terecht te komen. Bovendien zullen de grondstoffen voor de productie van de blokken bestaan uit CO2 en gerecycleerde nevenproducten uit de staalindustrie, waardoor nog eens 8.000 ton CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Ecologische metselblokken

Een andere drijfveer is de noodzaak om de bouwsector innovatieve en ecologische producten aan te bieden. Prefer is zich daar terdege van bewust. Vanaf 2025 brengt het dankzij co₂ncreat metselblokken op de markt met een negatieve CO2-voetafdruk. Deze blokken sluiten meer CO2 in dan er nodig is om ze te produceren. De aldus geproduceerde blokken zullen worden aangeboden ter vervanging van conventionele betonblokken. Overeenkomstig de vraag van de bouwmarkt blijven de processen dus dezelfde, terwijl de materialen een positief milieueffect hebben.

Innovatie

Dit project is innovatief omdat het meerdere technologieën combineert om CO2 rechtstreeks uit industriële restgassen op te vangen en op grote schaal te hergebruiken in bouwmaterialen. Het wordt ook snel uitgevoerd in vergelijking met andere CO2-sekwestratieprojecten in Europa.

Positieve impact voor Saint-Georges-sur-Meuse en Hermalle-sous-Huy

Prefer, Fluxys Belgium, Lhoist en Orbix zullen in samenwerking met het EU-Innovatiefonds investeren in de Lhoist-site in Saint-Georges-sur-Meuse en de Prefer-site in Hermalle-sous-Huy om de nodige infrastructuur voor het project op te zetten. Naast het positieve effect op het milieu zal co₂ncreat ervoor zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten lokaal stevig verankerd worden en een pioniersrol vervullen bij de toepassing van de technologie voor het afvangen en hergebruiken van CO2 in Europa. Dit is een mooie kans voor de vier Belgische industriële spelers, die aansluit bij hun gezamenlijke ambitie om verantwoorde en milieuvriendelijke projecten te ontwikkelen.

Raphaël Grimont, CEO van de Prefer Groep: "Als leider in onze sector moeten we de duurzaamheid van ons bedrijf verzekeren door onze klanten innovatieve en milieuvriendelijkere alternatieven aan te bieden. Via het co₂ncreat-project zullen onze metselblokken gemaakt worden van circulaire en lokale grondstoffen, waardoor ons productieproces duurzaam en aanzienlijk efficiënter wordt. Het Prefer-blok van morgen zal alle voordelen van het traditionele blok behouden, met dit verschil dat het een negatieve koolstofvoetafdruk zal hebben. We zijn er trots op dat we dit uitzonderlijke project kunnen ontwikkelen binnen een industrieel partnerschap en tegelijk het vertrouwen genieten van de Europese, Belgische en Waalse autoriteiten."

Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium: "We zijn erg blij met deze Europese steun voor het project voor CO2-afvang, -transport en -hergebruik met Lhoist, Prefer en Orbix. Dit project maakt integraal deel uit van de CO2-aanpak van Fluxys en biedt CO2-uitstoters de mogelijkheid om hun opgevangen CO2 via pijpleidingen te vervoeren. Zo dragen we bij tot oplossingen voor het koolstofarm maken van de industrie die essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de duurzaamheid van de economie op lange termijn te verzekeren. Het co₂ncreat-project combineert perfect circulariteit en duurzaamheidsaspecten, en we zijn er zeker van dat het als voorbeeld kan dienen voor andere projecten."

Vincent Deleers, General Manager Lhoist Western Europe: "Dit project sluit perfect aan bij onze uitgesproken wens om actief technologieën voor het afvangen en vastleggen van CO2 te ontwikkelen die essentieel zijn voor de duurzaamheid van onze industrie. We zijn verheugd dat ons innovatief werk wordt erkend door het Europees Innovatiefonds en kijken ernaar uit om met onze partners samen te werken om co₂ncreat naar het volgende niveau te tillen."

Baptiste Cowez, CTO van Orbix: "We zijn erg blij met deze erkenning van Europa via het Innovatiefonds en we kijken ernaar uit om de implementatie van de Carbstone-technologie met onze partners te versnellen. Het co₂ncreat-project is het hoogtepunt van verschillende jaren onderzoek. Het biedt zowel perspectieven voor staalproducenten om waarde toe te voegen aan hun bijproducten als voor de bouwsector door de behoefte aan natuurlijke grondstoffen te minimaliseren. Ten slotte maakt het de permanente opslag van een aanzienlijke hoeveelheid CO2 in blokken met een negatieve koolstofvoetafdruk mogelijk. Dergelijke samenwerkingen versterken de lokale industrie op duurzame wijze."

 

De inhoud van deze publicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van Fluxys Belgium, Prefer, Lhoist en Orbix, en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer.