Toewijzing voor Afvlakken Onevenwicht

Beperk het effect van het afnameprofiel van de distributienetten

Nieuws en persberichten

Productbeschrijving

Beperk het effect van het (voorspelbare) afnameprofiel van de distributienetten. Een profiel voor het afvlakken van het onevenwicht, gericht op het op dagelijkse basis neutraliseren van een deel van het onevenwicht veroorzaakt door de uurlijkse geprofileerde afname op de distributienetten, wordt toegewezen aan u voor uw eindafnemers en eventuele lokale producenten op de distributienetten.


Hoeveel wordt er in mijn balanceringspositie van de netgebruiker geïnjecteerd en teruguitgehaald?

De uurlijkse toewijzingen voor het afvlakken van het onevenwicht van elke netgebruiker worden berekend op basis van de totale voorspelde afname van de distributienetten en de voorlopige toewijzingen voor elke netgebruiker aan de distributienetten.

Ze worden een dag op voorhand aan u gecommuniceerd en indicatief voorspeld voor de komende 3 dagen. 

De maandelijkse toewijzingen voor afvlakking onevenwicht zijnde de dagelijkse hoeveelheid die zal worden geïnjecteerd in en onttrokken aan de balanceringspositie van de netgebruiker van alle netgebruikers gedurende die maand, wordt uitgedrukt in GWh en weergegeven in de volgende tabel:

   Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sept  Oct  Nov Dec
 H-Zone  12  12  12  9  5  5  4 4  5  9  12  12
 L-Zone  5  5  5  5  3  3  3 3  3  5  5  5

 

In overleg met de Regulator CREG en gekoppeld aan het L naar H-conversieprogramma in België, zullen de waarden van de maandelijkse Onevenwichtsafvlakkingstoewijzingen voor de Belux L-zone worden aangepast.

De nieuwe maandelijkse toewijzingen voor het afvlakken van onbalans, uitgedrukt in GWh, zoals hieronder weergegeven, worden van kracht vanaf 1 juni 2023.

   Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sept  Oct  Nov Dec
 L-Zone  3  3  3  3  2  2  2 2  2  3  3  3

 

Meer informatie over Toewijzingen voor het Afvlakken van het Onevenwicht 

Hoe kan ik een Toewijzing voor Afvlakking Onevenwicht boeken?

  • Er dient geen boeking gedaan te worden 
  • De toewijzingen voor afvlakking onevenwicht gebeuren automatisch als u een distributienetwerk bevoorraad.

Your point of contact