Afnamepunten van het distributienet in België bevoorraden

Aardgas vervoeren naar een afnamepunt op het distributienet zonder expliciet capaciteit te onderschrijven

Nieuws en persberichten

Productbeschrijving

Wilt u aardgas vervoeren naar een afnamepunt op het net van de openbare distributie?

Dan hoeft u zelf geen capaciteit te onderschrijven. Maandelijks wijzen wij impliciet de piekcapaciteit aan u toe op basis van het marktaandeel van uw eindverbruikers binnen ieder geaggregeerd ontvangststation (GOS).

Door de migratie van MIG 4 naar ATRIAS MIG 6 in november 2021, zijn de vorige vier gebruikersprofielen (S30, S31, S32, S41) vervangen door drie profielsegmenteringen van eindverbruikers (AMR, MRC en EAV) waarop de piekcapaciteit gebaseerd is.

AMR “Automatic Meter Reading” - ex-S30

 • Telegemeten eindverbruikers - Eindverbruikers waarvan het verbruik op afstand en op uurbasis wordt gemeten

MRC “Monthly Registered Customers”,met de volgende subsegmenten

 • SMR3 “Smart Meter Regime 3” = Uurlijks geregistreerd verbruik met datatransmissie op M+1 (en niet op U+1)
 • RMV “Smart Meter Real Monthly Volume” = Maandelijks geregistreerd verbruik tussen de eerste dag van de maand (D1 van M) om 6 uur 's morgens en de eerste dag van de volgende maand (D1van M+1) om 6 uur 's morgens
 • EMV “Estimated Monthly Volume” = schatting van het verbruik van de eindklant op basis van de maandelijkse meterstanden

EAV “Estimated Annual Volume”

 • Jaarlijks geregistreerde eindverbruikers - schatting van het verbruik van de eindklant op basis van de jaarlijkse meterstanden (ex S41)

Elk jaar in mei (N) bepalen we een uurcapaciteitswaarde voor afname voor heel België, in kWh/h en bij een equivalente temperatuur van -11°C (Q-11C). Dit doen we op basis van de analyse van de vijf voorbije winters.

Deze uurcapaciteitswaarde bij -11°C verdelen we over de drie voormelde segmenten die gelden voor heel België en voor een periode van 1 oktober N tot 30 september N+1:

 • Q-11C AMR
 • Q-11C MRC
 • Q-11C EAV

Hoe bepalen we uw toegewezen capaciteit?

Voor segmenten MRC en EAV, bepalen we uw individueel toegewezen capaciteit op basis van de berekende commodity die wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB).

Voor segment AMR, doen we dit op basis van de piek van de voorbije 12 maanden van de individuele eindverbruiker.

Meer details over de berekening per segment

EAV

 • De DNB bezorgt Fluxys maandelijks de commoditytoewijzing per shipper van een bepaald GOS binnen het segment EAV.
 • Op basis van Q-11C EAV en Q-11C S41 doen we een maandelijkse berekening tijdens de periode van 1 oktober N tot 30 september N+1.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door uw commoditytoewijzing per GOS voor EAV te delen door de commoditytoewijzing voor heel België en te vermenigvuldigen met Q-11C EAV.

MRC

 • De DNB bezorgt Fluxys per shipper de commoditytoewijzing van een bepaald GOS voor het segmenten MRC voor de maand januari.
 • Op basis van Q-11C MRC doen we een maandelijkse berekening voor de periode van 1 oktober N tot 30 september N+1.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door uw commoditytoewijzing per GOS voor de maand januari te delen door het totaal van België voor deze maand en te vermenigvuldigen met Q-11C MRC.

AMR

 • De DNB bezorgt Fluxys de uurwaarde per shipper van de individuele telemetingen van een bepaald GOS voor het segment S30 gespreid over 12 maanden.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door de som van de pieken over 12 maanden van uw verschillende telemetingen te delen door het totaal van alle uurpieken van alle telemetingen voor heel België en te vermenigvuldigen met de Q-11C AMR.

Ter illustratie een voorbeeld van de berekening voor segment MRC met 2 GOS’en en 2 shippers :

Q-11C-capaciteit voor segment MRC/Belgium = 1,000 kWh/h

Zelf al een schatting maken van uw distributiecapaciteit?

Voor het EAV segment:

 • Neem het standaard jaarverbruik van uw klant (kWh).
 • Deel dit verbruik door de indicatieve estimatiefactor welke overeenstemt met het aantal gebruiksuren.

Voor het MRC segment:

 • Neem het verbruik van de maand januari van uw klant (kWh).
 • Deel dit verbruik door de indicatieve estimatiefactor welke overeenstemt met het aantal gebruiksuren.

Voor het AMR segment:

 • Neem het piekverbruik van uw klant (kWh).
 • Vermenigvuldig dit verbruik met de indicatieve estimatiefactor.

Hieronder vindt u een overzicht van de indicatieve estimatiefactoren die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2023 tot 30 september 2024

Telegemeten eindklanten

De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type AMR "Automatic Meter Reading" (IEFAMR,y) = 0.826

Geprofileerde eindklanten

De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type MRC "Monthly Registered Client" (IEFMRC,y) = 278
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type EAV "Estimated Yearly Volume" (IEFEAV,y) = 1637

Historiek van de indicatieve estimatiefactoren

Coëfficiënten voor de Geagregeerde Ontvangststations

Ook interessant

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.
ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)

Your point of contact