Assignment

Draag uw ongebruikte ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten (gebundeld of ongebundeld) of op binnenlandse uitgangspunten over aan een andere netgebruiker.

Productbeschrijving

Draag uw ongebruikte ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten (gebundeld of ongebundeld) of op binnenlandse uitgangspunten over aan een andere netgebruiker.

Er zijn 2 transactietypes op de secundaire markt:

 • Volledige assignment: Overdracht van alle rechten en verplichtingen naar uw transactietegenpartij, met inbegrip van alle financiële verplichtingen.
 • Overdracht van gebruik: Overdracht van alle rechten en verplichtingen, met uitzondering van uw financiële verplichtingen tegenover Fluxys Belgium. Uw transactietegenpartij betaalt u de overeengekomen vergoedingen en u betaalt Fluxys Belgium.

 

Registratie van uw overdracht van ingangs- en uitgangscapaciteit

Om ingangs- en uitgangsvervoersdiensten te verkopen/kopen op de secundaire markt, moeten beide partijen (overnemer en overdrager) een netgebruiker zijn. Als dit nog niet het geval is, volg de 5 stappen om een netgebruiker van Fluxys te worden en onderteken een gratis Standaard Vervoerscontract (STA).

Er zijn 3 manieren om uw transacties op de secundaire markt te registreren:

Anonieme overdrachten via PRISMA

 • Een partij dient een voorstel (tot verkoop of aankoop) in op het Platform voor de secundaire markt van PRISMA en geeft de hoeveelheid en periode op:
  • Bij een transactieprocedure volgens het principe “first come, first served” voert de partij ook de voorgestelde prijs in die de overnemer zou zijn verschuldigd aan de overdrager.
  • Bij een transactieprocedure volgens het principe “call for order” vraagt de partij aan de andere partijen een prijs voor te stellen.
 • Een andere partij antwoordt op het voorstel en geeft de hoeveelheid en periode op en bij “call for order” ook een prijs.
 • Een overeenkomst wordt gesloten zodra beide partijen akkoord gaan met alle aspecten van de transactie, zoals de hoeveelheid, periode en prijs.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf het volgende volledige uur +2 na bevestiging.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.


Onderhandse (“over the counter”) overdrachten via PRISMA

 • De overdrager en overnemer zijn onderling een transactie overeengekomen.
 • De overdrager of overnemer geeft de overdracht in op het Platform voor de secundaire markt van PRISMA.
 • De andere partij (overnemer of overdrager) bevestigt de overdracht die de eerste partij heeft geregistreerd.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf het volgende volledige uur +2 na bevestiging.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.

Meer details over overdrachten via PRISMA worden uitgelegd in deze video

 

Schriftelijke onderhandse (“over the counter”) overdrachten

 • De overdrager en overnemer zijn onderling een transactie overeengekomen.
 • De overdrager of overnemer brengt Fluxys Belgium schriftelijk op de hoogte van de over te dragen vervoersdiensten.
 • Vul dit formulier in en stuur het ondertekend terug naar  info.transport@fluxys.com.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf 2 volledige werkdagen na kennisgeving.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.

 

Registratie van uw overdracht van een OCUC en wheelingcapaciteit

Om OCUC en wheelingcapaciteiten te verkopen/kopen op de secundaire markt, moeten beide partijen (overnemer en overdrager) een netgebruiker zijn. Als dit nog niet het geval is, volg de 5 stappen om een netgebruiker van Fluxys te worden en onderteken een gratis Standaard Vervoerscontract (STA)
 
Vul dit formulier in en stuur het ondertekend terug naar info.transport@fluxys.com
 
U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.
 

 

Ook interessant

ZTP (BE - LUX)Vervoer

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.