Assignment

Draag uw ongebruikte ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten (gebundeld of ongebundeld) of op binnenlandse uitgangspunten over aan een andere netgebruiker.

Nieuws en persberichten

 • Fluxys Belgium: Yearly Auctions - Attention for Virtualys Exit offer

  Nieuws
  03-06-2024
  Fluxys Belgium offers the market the possibility to give a strong signal that the amount of capacity from Belgium to France is still needed by subscribing these capacities during the yearly auctions of July 2024 in the long-term. Therefor, for the capacity subscriptions for period GY2027/2028 until GY2038/39, Fluxys Belgium will only accept and allocated long-term subscriptions, meaning subscriptions for a duration of at least 10 consecutive years.

Productbeschrijving

Draag uw ongebruikte ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten (gebundeld of ongebundeld) of op binnenlandse uitgangspunten over aan een andere netgebruiker.

Er zijn 2 transactietypes op de secundaire markt:

 • Volledige assignment: Overdracht van alle rechten en verplichtingen naar uw transactietegenpartij, met inbegrip van alle financiële verplichtingen.
 • Overdracht van gebruik: Overdracht van alle rechten en verplichtingen, met uitzondering van uw financiële verplichtingen tegenover Fluxys Belgium. Uw transactietegenpartij betaalt u de overeengekomen vergoedingen en u betaalt Fluxys Belgium.

 

Registratie van uw overdracht van ingangs- en uitgangscapaciteit

Om ingangs- en uitgangsvervoersdiensten te verkopen/kopen op de secundaire markt, moeten beide partijen (overnemer en overdrager) een netgebruiker zijn. Als dit nog niet het geval is, volg de 5 stappen om een netgebruiker van Fluxys te worden en onderteken een gratis Standaard Vervoerscontract (STA).

Er zijn 3 manieren om uw transacties op de secundaire markt te registreren:

Anonieme overdrachten via PRISMA

 • Een partij dient een voorstel (tot verkoop of aankoop) in op het Platform voor de secundaire markt van PRISMA en geeft de hoeveelheid en periode op:
  • Bij een transactieprocedure volgens het principe “first come, first served” voert de partij ook de voorgestelde prijs in die de overnemer zou zijn verschuldigd aan de overdrager.
  • Bij een transactieprocedure volgens het principe “call for order” vraagt de partij aan de andere partijen een prijs voor te stellen.
 • Een andere partij antwoordt op het voorstel en geeft de hoeveelheid en periode op en bij “call for order” ook een prijs.
 • Een overeenkomst wordt gesloten zodra beide partijen akkoord gaan met alle aspecten van de transactie, zoals de hoeveelheid, periode en prijs.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf het volgende volledige uur +2 na bevestiging.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.


Onderhandse (“over the counter”) overdrachten via PRISMA

 • De overdrager en overnemer zijn onderling een transactie overeengekomen.
 • De overdrager of overnemer geeft de overdracht in op het Platform voor de secundaire markt van PRISMA.
 • De andere partij (overnemer of overdrager) bevestigt de overdracht die de eerste partij heeft geregistreerd.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf het volgende volledige uur +2 na bevestiging.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.

Meer details over overdrachten via PRISMA worden uitgelegd in deze video

 

Schriftelijke onderhandse (“over the counter”) overdrachten

 • De overdrager en overnemer zijn onderling een transactie overeengekomen.
 • De overdrager of overnemer brengt Fluxys Belgium schriftelijk op de hoogte van de over te dragen vervoersdiensten.
 • Vul dit formulier in en stuur het ondertekend terug naar  info.transport@fluxys.com.
 • Een dergelijke overdracht van vervoersdiensten kan ten vroegste aanvangen vanaf 2 volledige werkdagen na kennisgeving.
 • U ontvangt een bevestiging per mail zodra de overdracht werd geregistreerd.

 

Ook interessant

ZTP (BE - LUX)VervoerScheduling Services

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.

Your point of contact