Vervoer in België

Transport op interconnectiepunten

Fluxys biedt u twee belangrijke soorten diensten voor vervoer via interconnectiepunten: ingangs- en uitgangsdiensten en “shorthauls

  • Met ingangs- en uitgangsdiensten kunt u aardgas op het Belgische vervoersnet vervoeren
  • Met shorthauls kunt u aardgas via specifieke rechtstreekse routes vervoeren zonder het vervoersnet in België te betreden
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Shorthaul - OCUC

OCUC's zijn de goedkoopste manier om uw aardgas te vervoeren via specifieke rechtstreekse routes tussen twee interconnectiepunten.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Shorthaul - Wheeling

Wheeling is de goedkoopste manier om aardgas te vervoeren tussen twee interconnectiepunten binnen hetzelfde grensstation dat aangrenzende marktzones verbindt.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Shorthaul - Zee Platform

Vervoer onbeperkte hoeveelheden aardgas tussen 2 of meer interconnectiepunten (IP’s) in de zone Zeebrugge tegen een maandelijks forfait.

Veilingen kalenders

De kalenders van de Within-Day, Day-Ahead, Monthly, Quarterly en Yearly veilingen kunt u op PRISMA terugvinden.

Vervoerdiensten tussen BelgiĆ« en het Verenigd Koninkrijk

Transporteer uw gas tussen BelgiĆ« en het Verenigd Koninkrijk door verschillende producten te combineren, zoals Entry / Exit Services, OCUCs (Operational Capacity Usage Commitments), Zee Platform Services en Cross Border Delivery Services.

Meer info

Transportdiensten voor de Belgische markt

Binnenlandse diensten maken het mogelijk om op een binnenlands punt aardgas af te nemen van of te injecteren in een zone van het Belgische vervoersnet.

Deze diensten zijn gericht op twee belangrijke groepen:

  • Eindgebruikers, zoals de industrie, elektriciteitscentrales en warmtekrachtkoppeling (WKK).
  • Netten van Distributienetbeheerders, die uw gas naar huishoudens en kmo's brengen.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Afnamepunten van het distributienet in België bevoorraden

Aardgas vervoeren naar een afnamepunt op het distributienet zonder expliciet capaciteit te onderschrijven

Substitutiediensten

ZTP (BE - LUX)Vervoer

Capaciteitsconversie

U hebt ongebundelde capaciteit in uw portfolio, maar u wilt deze omzetten naar gebundelde capaciteit?
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Diversion dienst

Draag uw bestaande capaciteit op een interconnectiepunt voor een standaardperiode over naar een ander interconnectiepunt binnen dezelfde netlocatie.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

L/H Capacity Switch Service

Draag uw capaciteit op het interconnectiepunt voor L-gas van Hilvarenbeek over op eender welk interconnectiepunt voor H-gas, aangezien Nederland geen L-gas meer zal uitvoeren tegen 2030.

Andere diensten

ZTP (BE - LUX)Vervoer

Quality Conversion

Bevoorraad eindverbruikers in de H-zone met uw L-zone ingangscapaciteit of omgekeerd?

Vervoer eenvoudig gas van de ene zone naar de andere met onze Quality Conversion service.

ZTP (BE - LUX)Vervoer

Dienst voor Imbalance Pooling

Automatische overdracht van het verschil tussen uw aankopen en verkopen van fysieke ZTP-tradingdiensten naar een andere shipper. U kunt ook uw uurlijkse Marktonevenwichten overdragen via een dienst aangeboden door Balansys, dit laat u toe om de uurlijkse monitoring van uw Marktbalanceringspositie en bijgevolg alle Balanceringsafwikkelingen te vermijden.

Verkoopskanalen

Overzicht van de verkoopskanalen van de verschillende vervoersdiensten, hun toewijzingsmethode en hun productduurtijd (enkel beschikbaar in het Engels).

Verkoopskanalen van toepassing vanaf 1 april 2019

Operationele data

Voor de shippers - Alle vervoerdiensten

Meer informatie  over operationele voorbereiding.

Voor Belgische eindverbruikers

Informatie voor u over Aardgasspecificaties, hoe we de geleverde hoeveelheden aardgas meten en historische informatie over de samenstelling van het in België ingevoerde aardgas, kan u hier vinden