Fluxys Belgium - Tarieven van de binnenlandse diensten

Tarieven over de binnenlandse diensten van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Capaciteitsreservaties van meer dan één jaar

Exit HP dienst - Vast
H Grid
1
040
€/kWh/u/jaar
L Grid
1
154
€/kWh/u/jaar
Exit HP dienst - Onderbreekbaar
H Grid
0
831
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
924
€/kWh/u/jaar
Entry dienst - Vast
H Grid
0
766
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
851
€/kWh/u/jaar
Entry dienst - Onderbreekbaar
H Grid
0
613
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
679
€/kWh/u/jaar
PS - Vast
H Grid
0
613
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
679
€/kWh/u/jaar
PS - Onderbreekbaar
H Grid
0
489
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
544
€/kWh/u/jaar
Odorisatie
H Grid
0
0865
€/MWh
L Grid
0
0961
€/MWh
Energy in cash
Energy in Cash aan de entry/exit van een interconnectiepunt of een installatiepunt (behalve Zeebrugge, ZTP, Conversie H->L, Conversie L->H).
0
080
%
Directe Leiding - Capaciteitselement
H Grid
0
354
€/kWh/u/jaar
L Grid
0
408
€/kWh/u/jaar
Directe Leiding - Afstandselement
H Grid
0
029
€/kWh/u/km/jaar
L Grid
0
034
€/kWh/u/km/jaar

Capaciteitsreservaties van minder dan één jaar

1. De tarieven voor onderschrijvingen van capaciteiten voor duurtijden van minder dan 1 jaar en van één dag of meer zijn evenredig met het aantal onderschreven dagen (het toepasbare tarief voor de onderschreven duurtijd is gelijk aan het jaartarief gedeeld door het aantal dagen in het jaar verminigvuldigd met het aantal onderschreven dagen);

2. Het tarief voor onderschrijvingen van capaciteiten van minder dan 1 dag is gelijk aan het jaarlijks tarief gedeeld door het aantal uren in het jaar (8760 of 8784 voor schrikkeljaren) en vermenigvuldigd met het aantal onderschreven uren;

3. Voor onderschrijvingen van entry diensten, exit dienst op interconnectiepunten, installatiepunten of op afnamepunten naar eindafnemers (HP dienst en PS) en voor de diensten van directe leidingen voor periodes van minder dan één jaar, wordt het proportioneel tarief (zoals berekend in punt "1" en "2" hierboven) vermenigvuldigd met een multiplicator van 1,45 (NYM) en vermenigvuldigd met een seizoenscoëfficiënt die van maand tot maand als volgt varieert:

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Maand/Dag/Within-day 1,75 1,55 1,30 0,95 0,65 0,50 0,50 0,50 0,65 1,05 1,40 1,60
Kwartaal Q1 = 1,53 Q2 = 0,70 Q3 = 0,55 Q4 = 1,35

4. Voor onderschrijvingen van capaciteiten op afnamepunten naar eindafnemers (HP dienst en RPS) voor duurtijden van minder dan één maand, wordt het tarief berekend in punt "3" hierboven vermenigvuldigd met een korte termijn coëfficiënt gelijk aan 5.

Your point of contact