Fluxys Belgium marktconsultatie 47

In België wordt biogas reeds frequent gebruikt als energiebron voor wkk's. Eenmaal gezuiverd tot biomethaan, hebben producenten van biogas ook de mogelijkheid om hun gas in het net te injecteren.

Deze biomethaaninjecties kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, worden aangesloten op het netwerk van Fluxys Belgium. Hiertoe wordt een nieuw contractueel kader voorzien.

Een nieuwe contract tussen Fluxys Belgium en een Lokale Producent van Compatibel Gas, genoemd “Standaard Aansluitingscontract – Lokale Producent” werd opgesteld en maakt samen met de bijhorende bijlagen deel uit van bovenvermelde marktconsultatie, gelanceerd op 30 oktober 2020.


Consultatie documenten

Alle informatie over de aansluitingsprocedure van het Fluxys-netwerk kunt u hier vinden. (Deze procedure maakt geen deel uit van het Standaard Aansluitingsovereenkomst - Lokale Producent en is in die zin niet onderworpen aan goedkeuring door de CREG).

 

Belangrijke info’s

Het Gasinjectiestation (inclusief compressie) is eigendom van en beheerd door Fluxys Belgium, dit in tegenstelling tot het Gasontvangststation bij aansluiting van een eindgebruiker waar het Gasontvangststation eigendom is van en beheerd wordt door de eindgebruiker zelf.

Het Gasinjectiesstation zal worden gebouwd op het terrein ter beschikking gesteld door de Lokale Producent.

De nodige elektriciteit voor de voeding van het Gasinjectiestation, in het bijzonder de compressie zal door de Lokale Producent worden geleverd.

Eisen op niveau van de kwaliteit van het geleverde Gas, dienen in overeenstemming te zijn met de Synergrid-specificaties (G8/1 Voorschrift voor decentrale gasinjectie).

De lokale Producent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde Gas.

Fluxys Belgium exploiteert het Gasinjectiestation als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator en doet al het redelijkerwijs mogelijke om deze installaties bedrijfsklaar en bedrijfszeker te houden, buiten de perioden van onderhoud, herstelling en vervangingen.

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

 

Consultatierapport

Het Consultatierapport (enkel in het Engels) geeft een overzicht van de voornaamste commentaren: Consultatierapport 47

 

CREG Beslissing

De beslissing (B)2191 is gepubliceerd op de CREG website.