Algemene Voorwaarden Fluxys Belgium - Transmission

Belangrijke documenten

Regelmatig organiseren wij marktconsultaties om onze diensten verder te optimaliseren. Want uw mening telt!

Wijzigen de documenten na een marktconsultatie, dan leggen we ze opnieuw voor aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ter goedkeuring.

De CREG heeft de laatste versie van de algemene voorwaarden goedgekeurd op 17 november 2022. 

 

Om shipper te worden in het BeLux-gebied, moet u ook voldoen aan de bepalingen van de algemene voorwaarden van Balansys die beschikbaar zijn op de website van Balansys.