LNG-terminal Zeebrugge klaar om langetermijncontracten tot 2044 te sluiten

De Belgische federale energieregulator CREG heeft het tariefvoorstel en het voorstel van LNG Dienstenovereenkomst goedgekeurd voor het boeken van slots om LNG-schepen te lossen en voor additionele opslagdiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge. De goedkeuring maakt voor Fluxys LNG de weg vrij om voor de terminal nieuwe langetermijncontracten tot 2044 af te ronden.

Pascal De Buck, CEO en voorzitter van het directiecomité van Fluxys Belgium: "Deze dag is een mijlpaal voor Fluxys Belgium omdat we nu tot 2044 kunnen vooruitkijken op een stabiel rendement van de LNG-terminal in Zeebrugge. De goedkeuring van de CREG maakt het ons mogelijk om de bindende interesse van de markt om te zetten in nieuwe langetermijncontracten met een waarde van ongeveer 1 miljard euro."

Laurent Jacquet, directeur bij de CREG: "Voor alle terminalgebruikers die LNG lossen en opslaan en aardgas injecteren in het vervoerssysteem zullen de tarieven een gemarkeerde daling kennen. Met de nieuwe tarieven heeft de CREG een robuust en stabiel kader gecreëerd voor het regulatoir toezicht in de toekomst. Die gunstige omstandigheden versterken de positie van Zeebrugge als toegangspoort voor LNG-leveringen naar Europa."


Onderschrijvingsvenster 2019

De huidige langetermijncontracten voor het lossen op de LNG-terminal in Zeebrugge lopen horizon 2028 af. Tijdens een onderschrijvingsvenster georganiseerd van 30 april tot 24 mei 2019 werden slots om LNG-schepen te lossen en additionele opslagdiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge aangeboden voor opeenvolgende periodes tot 2044.


Succesvol resultaat

Het onderschrijvingsvenster is uiterst succesvol gebleken: de markt toonde bindende interesse voor de volledige loscapaciteit op de terminal tot 2044. De CREG en Fluxys Belgium zien de positieve uitkomst van het proces met het onderschrijvingsvenster als het resultaat van een combinatie van factoren:

  • Noordwest-Europa verwacht een aanzienlijke stijging van de gasinvoerbehoefte: de gasproductie in Nederland en in de velden van de Noordzee neemt af terwijl de gasvraag voor elektriciteitsproductie zal toenemen om een antwoord te kunnen bieden op de uitfasering van een belangrijk aantal steenkool-, bruinkool- en kerncentrales in de regio
  • Het onderschrijvingsvenster bood een aantrekkelijk tariefvoorstel samen met optimale bestemmingsflexibiliteit in heel Noordwest-Europa vanuit een strategisch gelegen LNG-terminal: de terminal in Zeebrugge is rechtstreeks verbonden met de Belgische markt (ZTP), biedt volledige interconnectie met de gassystemen van alle omliggende markten (TTF, Gaspool, NCG, TRF en NBP) en er is ruim capaciteit beschikbaar om gas vanaf de terminal stroomafwaarts te vervoeren.

Regulatoire documenten goedgekeurd

Aangezien de interesse vanuit de markt positief bleek te zijn, werd een tariefvoorstel en een voorstel van LNG Dienstenovereenkomst voor de gevraagde diensten ingediend bij CREG, die beide regulatoire documenten heeft goedgekeurd. De nieuwe tarieven voor het boeken van slots om schepen te lossen en voor additionele opslagdiensten worden van kracht tien dagen na kennisgeving van de beslissing van de CREG en nieuwe langetermijncontracten zullen nu worden gesloten op basis van de bindende interesse die is gebleken uit het onderschrijvingsvenster.