Plan voor een Europese waterstof-backbone

Nieuws

Een groep van elf Europese gasinfrastructuurbedrijven waaronder Fluxys Belgium hebben een plan uitgewerkt voor een specifieke waterstof-vervoersinfrastructuur. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bestaande gasinfrastructuur kan worden aangepast om waterstof betaalbaar te vervoeren.

Het plan is ontwikkeld door Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas en Teréga, met de ondersteuning van Guidehouse. De bedrijven verwachten vanaf medio 2020 een geleidelijke ontwikkeling van een leidingnetwerk dat in 2030 een totale omvang van 6.800 km bereikt en dat clusters van vraag en aanbod met elkaar verbindt. Tegen 2040 evolueert het naar een net van 23.000 km dat voor 75% zal bestaan uit omgebouwde aardgasleidingen die worden verbonden via nieuwe leidingtrajecten (25%). Uiteindelijk zullen er twee parallelle gasvervoersnetten ontstaan: één speciaal voor waterstof en één voor (bio)methaan. Het waterstofnetwerk kan worden gebruikt voor energiezuinig en grootschalig waterstofvervoer over langere afstanden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de invoer van waterstof. Cover of the European Hydrogen Backbone Plan
Download het rapport

De kosten voor de realisatie van de waterstof-backbone worden geschat op 27 tot 64 miljard euro, wat relatief beperkt is in de algehele context van de Europese energietransitie. De gemiddelde kost komt naar schatting uit op 0,09-0,17 euro per kg waterstof per 1.000 km, wat maakt dat waterstof kostenefficiënt over grote afstanden binnen Europa kan worden vervoerd. De relatief grote vork in de schatting vloeit vooral voort uit onzekerheden over (plaatsgebonden) compressiekosten.

Map of existing and potential European gas pipelines

De aankondiging van het plan voor een Europese waterstof-backbone komt een week nadat de Europese Commissie haar waterstofstrategie heeft bekendgemaakt waarin de nadruk wordt gelegd op de nood aan een speciaal waterstofleidingennet.

“We zijn blij met de ambitieuze strategie van de Europese Commissie om al in dit decennium waterstof op te schalen en we denken dat ons initiatief een belangrijke rol kan spelen bij de realisatie daarvan. Een Europese waterstof-backbone biedt de mogelijkheid grote potentiële hoeveelheden Europees waterstof te leveren aan verschillende vraagsectoren die meegroeien met de energietransitie. Dat is essentieel voor een toekomstige waterstofmarkt in de EU. We realiseren ons dat de waterstof-backbone een echt Europese onderneming moet worden met sterke koppelingen naar oostelijke lidstaten”, aldus Daniel Muthmann (OGE).

De groep van infrastructuurbedrijven is ervan overtuigd dat de waterstof-backbone uiteindelijk de hele EU zal bestrijken. De groep nodigt dan ook andere Europese gasinfrastructuurbedrijven uit om mee te denken over de verdere uitwerking van het backbone-plan.


RSS