Garanties van oorsprong voor groen gas

Bent u producent van biomethaan, groene waterstof of synthetisch gas van hernieuwbare oorsprong in Vlaanderen en bevoorraadt u andere verbruikers met uw groen gas? Registreer u nu bij Fluxys Belgium en ontvang uw garantie van oorsprong (GO) voor groen gas via de VREG. Want groen gas is duurzaam gas.

Hoe uw garanties van oorsprong krijgen voor groen gas?

Fluxys Belgium is aangeduid als productieregistrator voor gas uit hernieuwbare energiebronnen en de VREG als productiecoördinator voor Vlaanderen. Samen zorgen wij ervoor dat u steeds de duurzaamheid van uw groen gas kunt aantonen.

 

Voorwaarden om uw GO te krijgen

 • Ofwel wordt uw groen gas geïnjecteerd op een net met meerdere gebruikers.
 • Owel wordt uw groen gas niet geïnjecteerd, maar verdeeld via een systeem met meerdere gebruikers.


Registreer u nu

Vul het aanvraagformulier in en contacteer ons via info.transport@fluxys.com om:

 • Uw nieuwe installaties te registeren.
 • Uw productiegegevens van uw bestaande installaties te registreren op voorwaarde dat wij het keuringsverslag hebben goedgekeurd.

U krijgt van ons een bevestiging of uw aanvraag aanvaard is binnen de 2 maanden na uw aanvraag.

 

Registratie Auditor

Vul het aanvraagformulier in en stuur dit door naar info.transport@fluxys.com om:

 • Het Auditbedrijf waarmee u samenwerkt te registreren.
 • De registratie an accreditatie van de Auditor zelf aan te geven.
 

Wat doet de productregistrator voor u?

 • Zowel u, uw auditors en personen die verbonden zijn aan uw bedrijf registreren.
 • U toegang geven tot uw eigen gegevens en documenten.
 • Uw auditor toegang geven tot zijn documenten.
 • Uw auditrapporten ontvangen:
  • Keuringsverslag invoerstromen
  • De procesbeschrijving en de beschrijving van de relevante meters voor productie
  • Het bewijs van oorsprong van het hernieuwbare karakter (Proof of Origin)
  • (Optioneel) Het bewijs van de CO2 equivalente uitstoot (Proof of Sustainability)
 • Maandelijks uw meetwaarden verzamelen en beheren.
 • Op basis van voorgaande informatie, de maandelijkse netto productie uit hernieuwbare bronnen berekenen.

Vervolgens bezorgen wij het resultaat van de berekening van de netto productie uit hernieuwbare bronnen aan de productiecoördinator, VREG.

 

 Wat doet de productiecoördinator met uw gegevens?

De VREG zal op basis van onze geconsolideerde gegevens per MWh uit hernieuwbare bronnen geproduceerd gas één GO voor gas toekennen.

 

Hoe uw GO gebruiken?

U kunt deze GO voor groen gas binnen Vlaanderen verhandelen op het VREG-platform, waar u een account voor uw productie-installatie krijgt. Op termijn voorzien we dat deze GO’s ook binnen Europa verhandeld kunnen worden, zoals nu al het geval is voor GO’s voor elektriciteit.

Meer informatie leest u in de wijziging van het energiebesluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019, (gepubliceerd in het Staatsblad op 7 augustus). Hierin staan alle modaliteiten beschreven voor de registratie, het toekennen en verhandelen van garanties van oorsprong in lijn met de "Renewable Energy Directive II" van de Europese commissie.

Your point of contact